Terminy wypłat z pomocy społecznej w 2019 roku

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ W 2019 R.

                 Formy pomocy

Miesiąc

I WYPŁATA
/zasiłek celowy, zasiłek okresowy, program rządowy/
II WYPŁATA
/zasiłek celowy, zasiłek okresowy, program rządowy, zasiłek stały/
Styczeń     

25-29/01/2019

Luty 08-12/02/2019 25-27/02/2019
Marzec 08-12/03/2019 25-27/03/2019
Kwiecień 08-10/04/2019 24-26/04/2019
Maj 09-13/05/2019 27-29/05/2019
Czerwiec 07-11/06/2019 24-26/06/2019
Lipiec 08-10/07/2019 24-26/07/2019
Sierpień 08- 12/08/2019 26-28/08/2019
Wrzesień 06-10/09/2019 24-26/09/2019
Październik 08-10/10/2019 25-29/10/2019
Listopad 08-13/11/2019 22-26/11/2019

Grudzień

06-10/12/2019

16-18/12/2019

20-23/12/2019