Usługa opracowania i przeprowadzenia warsztatów z zakresu pokonywania stresu

DA.222.1.15.2018

  Rumia,  dnia 27.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na

usługę opracowania i przeprowadzenia warsztatów z zakresu pokonywania i radzenia sobie ze stresem dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja o wyborze