Usługa pośrednictwa finansowego

DA.222.1.52.2017                                                                                                                                                                                                     Rumia, dnia 31.10.2017  r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

usługę pośrednictwa finansowego polegającą na wypłacie świadczeń pieniężnych

dla Świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi w latach 2018 – 2019

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze