Usługa realizacji zadań z zakresu ochrony danych osobowych

DA.222.1.46.2017                                                                                                                                                                                               Rumia,  dnia 24.10.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na :

usługę polegającą na realizacji zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych administratorowi bezpieczeństwa informacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ).

zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

sprostowanie do zapytania ofertowego

Informacja o unieważnieniu postępowania