Usługa wynajmu urządzeń wielofunkcyjnych

DA.222.1.56.2017                                                                                                                                                              

Rumia, dnia 06.12.2017  r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

usługę wynajmu  dwóch urządzeń wielofunkcyjnych wraz z serwisem na potrzeby działania systemu drukowania, skanowania i kopiowania

 dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze oferty