Usługa wywozu odpadów komunalnych

DA.222.1.31.2017                                                                                                                                                                                                  Rumia,  dnia, 12.10.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert, na świadczenie usług w zakresie

kompleksowej usługi w zakresie opróżniania, odbioru i wywozu nieczystości stałych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z pojemników usytuowanych przy nieruchomościach podległych placówek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ( zwanego dalej MOPS) na terenie Gminy Miejskiej Rumia, w latach 2018r. – 2019r.

zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

informacja o wyborze