Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu magazynowo-handlowego z obsługą wózków jezdniowych dla 1 osoby

DA.222.2.6.2018

Rumia,  dnia 28.03.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu magazynowo – handlowego z obsługą wózków jezdniowych dla jednego uczestnika projektu „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy.

Usługa stanowiąca przedmiot niniejszego zapytania ofertowego jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – oferta

Załącznik nr 2 – oświadczenie

Załącznik nr 3 – informacja o współfinansowaniu

Załącznik nr 4 – plakat

Załącznik nr 5 – wzór zaświadczenia i suplement

Załącznik nr 6 – Ankieta oceniająca

Załącznik nr 7 – karta ewidencyjna zajęć praktycznych

Załącznik nr 8a – papier firmowy kolor

Załącznik nr 8b – papier firmowy cz.-b.

Załącznik nr 9 – oświadczenie

Wzór umowy

Wzór umowy przetwarzanie danych

Informacja o wyborze oferty