Usługa zorganizowania i przeprowadzenia zajęć rekreacyjno-zdrowotnych

DA.222.2.16.2017

Rumia,  dnia 13.12.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

usługę zorganizowania i przeprowadzenia zajęć rekreacyjno – zdrowotnych dla grupy nieprzekraczającej 20 osób, w tym dla 10 uczestników projektu, wśród których znajdują się osoby niepełnosprawne oraz  osób z najbliższego otoczenia uczestników projektu.

Usługa stanowiąca przedmiot niniejszego zapytania ofertowego jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze oferty