Wsparcie dla osób bezdomnych

INFORMACJA

               Okres jesienno – zimowy  to czas, w którym osoby bezdomne szczególnie są narażone na utratę zdrowia i życia.  W czasie silnych mrozów bezdomni są podatni na odmrożenia i wychłodzenie organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci, tym bardziej, że często przebywają pod wpływem alkoholu w miejscach nie nadających się do zamieszkania. Dlatego tak ważna jest w tym czasie dobra koordynacja działań i stały monitoring służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Na terenie Gminy Rumia wszystkie osoby potrzebujące pomocy w tym okresie mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi przy ul. ŚLUSARSKIEJ 2 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.30 lub pod numerem telefonu 537 807 452. W ramach umów zawartych z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej osoby bezdomne kierowane są do następujących placówek:

1. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne:

Filia Wiele ul. Derdowskiego 32a, 83-441 Wiele

Filia Dobrut ul. Dobrut 20A, 26-505 Orońsko.

Placówki przyjmują bezdomnych mężczyzn, którzy wymagają aktywizacji zawodowej  oraz wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym uzależnionych od alkoholu i/lub innego środka psychoaktywnego. Schronisko we Wielu przyjmuje także kobiety.

2. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

ul. Jana z Kolna 28, 81-357 Gdynia.

Placówka świadczy usługi w formie schronienia wraz z wyżywieniem, przeznaczona jest dla bezdomnych mężczyzn, którzy wymagają aktywizacji zawodowej, wsparcia w codziennym życiu i wzmacnianiu samodzielności osób bezdomnych.

3. Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne

„Prometeusz” ul. Zakopiańska 40, 80-139 Gdańsk.

Placówka świadczy całodobowe specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu złego stanu zdrowia.

4. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Chorym i Niepełnosprawnym „Wigor”  w Borkowie

Schronisko Dla Osób Bezdomnych

ul. Kasztanowa 35, 80-180 Borkowo

Placówka udziela pomocy osobom bezdomnym zdolnym do samoobsługi. Świadczy pomoc w formie schronienia oraz zapewnienia całodzienne wyżywienie, w tym co najmniej jednego gorącego posiłku. Ponadto udziela specjalistycznego wsparcia mającego na celu przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej  i uniezależnienia się od systemu pomocy społecznej.

5. Noclegownia prowadzona przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

ul. Jana z Kolna 28, 81-357 Gdynia

Na terenie Rumi osoby bezdomne mogą skorzystać z bezpłatnego ciepłego posiłku organizowanego przez „ Wioskę Dobra” wydawanego w środę od godz. 11:00 do 12:00 przy ul. Żwirki i Wigury oraz w niedzielę od  godz. 14:00 do 15:00 przy ul. Ślusarskiej 2. Dodatkowo od kilku lat osoby bezdomne mają do dyspozycji stojącą przy parkingu Zespołu Szkól Salezjańskich od ul. Dąbrowskiego „lodówkę społeczną”.  W każdą środę oraz sobotę w godz. 8:00 – 12:00 dzięki inicjatywie Łaźnia „Boża Przystań” przy ul. Abrahama (obok Straży Miejskie) osoby bezdomne będą mogły umyć się, zmienić ubranie na czyste, skorzystać z możliwości opatrzenia drobnych ran, ale także napić się herbaty.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi rozpowszechnia na bieżąco informacje dot. danych kontaktowych, gdzie osoby mogą zgłaszać sytuacje kryzysowe związane z zagrożeniem życia i zdrowia mieszkańców oraz potrzebę pomocy osobom bezdomnym i potrzebującym, z jakiej pomocy mogą skorzystać osoby potrzebujące. Wzorem lat ubiegłych, Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku uruchomił bezpłatną całodobową infolinię pod numerem 987, gdzie bezdomni mogą uzyskać pomoc w zakresie noclegu  i wyżywienia.

Zwracamy się z apelem o to, aby nikt z nas nie pozostawał obojętny na potrzeby drugiego człowieka, zwłaszcza w przypadku spadków temperatur. Nasze wspólne zainteresowanie, być może przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie. Sami również starajmy się okazać życzliwość i wyciągnąć pomocną dłoń do tych, którzy tej pomocy potrzebują. Nie przechodźmy obojętnie obok takich osób. Pamiętajmy, że jeden telefon może uratować czyjeś życie!