Zakończenie II edycji projektu „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy”

     

Zakończenie II edycji projektu 

„Klub Integracji Społecznej –  W poszukiwaniu Pracy”

W dniu 08.12.2017 r. w Miejskim Domu Kultury w Rumi odbyło się uroczyste zakończenie II edycji projektu „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno – zawodowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W spotkaniu wzięli udział  Odbiorcy Ostateczni projektu oraz zaproszeni goście, którzy na co dzień wspierają Klub Integracji Społecznej w realizacji założeń projektu.

Celem spotkania było podsumowanie zadań zrealizowanych w 2017 roku. Dzięki obszernej prezentacji multimedialnej oraz prelekcji Zespołu zaangażowanego w realizacje projektu, zgromadzeni mieli możliwość zobaczyć jak różnorodne wsparcie   w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej zaoferowano Odbiorcom projektu (między innymi: warsztaty i szkolenia grupowe grupowe, indywidualne wsparcie psychologiczne, terapeutyczne zajęcia dla dzieci, kurs zawodowy, zajęcia rekreacyjno-zdrowotne, wizyty studyjne, wycieczki rowerowe, pikniki rodzinne, cykl prac społecznie-użytecznych, staże zawodowe).

Interesującą częścią prezentacji był film krótkometrażowy zrealizowany przez Zespół,    w którym to Odbiorcy opowiadali o swoich wrażeniach z udziału w projekcie, o zmianach jakie zaszły w ich życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym oraz w nich samych.

Po prezentacji koordynator projektu serdecznie podziękowała Odbiorcom za ich intensywna pracę, zaangażowanie i upór w dążeniu do celu.

Panu Krzysztofowi Nasiadka – Dyrektorowi Sklepu Leroy Merlin Rumia oraz Pani Kamili Piekut – Kierownikowi ds. zasobów ludzkich w Leroy Merlin gorąco podziękowano za profesjonalne prowadzenie  warsztatów  przedstażowych,  oraz  pomyślną  organizację  staży  zawodowych, które dają realne szanse na podjęcie zatrudnienia.

Pani Jolancie Król – menedżer MOSiR złożono wyrazy wdzięczności za zorganizowanie akcji wolontarystycznych i objęcie swoimi skrzydłami uczestników projektu – wolontariuszy.

Panu Romanowi Łuczak – Prezesowi Klubu Turystyki Kolarskiej SAMA RAMA w Rumi podziękowano za kilkuletnią już współpracę w ramach organizacji wycieczek rowerowych oraz za krzewienie idei rodzinnego i aktywnego spędzania czasu.

Serdeczne podziękowania skierowano również do Dyrekcji, Kierowników i Pracowników wszystkich działów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi za bezinteresowną pomoc i merytoryczne wsparcie.

Po zakończeniu części oficjalnej zebrani udali się na uroczysty poczęstunek.

                      

                 

                 

             

 

Projekt „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi  ul. Ślusarska 2                                                                                 Powiatowy Urząd Pracy  w Wejherowie

  Klub  Integracji  Społecznej  w  Rumi   ul.  Starowiejska  46                                                                                       ul. I Brygady Pancernej WP 32, 84-200 Wejherowo

  tel/fax  58-672-16-61  mail: projekt.efs@mops.rumia.pl                                                                                            tel/fax 58 672 63 00 /33 e-mail: sekretariat@pupwejherowo.pl