Zakup i sukcesywna dostawa druków akcydensowych

DA 222.1. 10 .2018                                                                                                                                                                                               Rumia,  dnia 13.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na

zakup i sukcesywną dostawę druków akcydensowych w terminie: Marzec 2018 r. – Czerwiec 2019 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – oferta

Załącznik nr 2

Załącznik nr 4 – wzór umowy

Załącznik do wzoru umowy

ZAŁĄCZNIK NR 2 WERSJA PRAWIDŁOWA

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze oferty