ZAPYTANIE OFERTOWE NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

DA.222.1.36.2022                                                                                                        Rumia,  dnia 26.10.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 2 ust., pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi zaprasza do składania ofert na kompleksową obsługę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  oraz ochrony przeciwpożarowej  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.