ZAPYTANIE OFERTOWE NA SUKCESYWNA DOSTAWĘ DRUKÓW AKCYDENSOWYCH

DA.222.1.28.2021

Rumia, 2020.06.09

Na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę druków akcydensowych w terminie od dnia 01.07.2021 r.  do dnia 30.06.2022 r., do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.