Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi naprawy i konserwacji sprzętu biurowego w latach 2019-2020

DA.222.1.75.2018                                                                                                          

Rumia,  dnia 30.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmian.)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

świadczenie usług naprawy i konserwacji sprzętu biurowego w latach 2019 – 2020
 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze