Zapytanie ofertowe na wykonanie okresowego pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej

DA.222.1.67.2018                                                                               

  Rumia,  dnia 16.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zmian.)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na wykonanie okresowego pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi przy ul. Ślusarskiej 2.

Zapytanie ofertowe przegląd instalacji elektrycznej

Załącznik nr 2 – oferta

Informacja o wyborze oferty