Zapytanie ofertowe – superwizja dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny

Rumia, dn. 23.10.2018 r.                                                                             

DA.222.1.61.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

realizację usługi polegającej na przeprowadzeniu cyklu spotkań superwizji dla pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

informacja o unieważnieniu postępowania