Zapytanie ofertowe – świadczenie usługi wsparcia informatycznego w zakresie systemów dziedzinowych

DA.222.1.42.2018

Rumia,  dnia 12.06.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zmian.)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi wsparcia informatycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi w zakresie obsługi oprogramowań i doraźnie w sytuacjach awaryjnych.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (wersja Word)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (wersja Word)

Informacja o wyborze Wykonawcy