Zmiana organizacji pracy Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO INFORMUJE, IŻ OD DNIA 01-03-2022 r. NASTĘPUJE BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA INTERESANTÓW PRZY ZACHOWANIU OBOSTRZEŃ SANITARNYCH ( DEZYNFEKCJA I MASECZKA )

OBSŁUGA DODATKU OSŁONOWEGO      POKÓJ NR 1

OBSŁUGA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO, ŚWIADCZEŃ NIENALEŻNIE POBRANYCH  
ORAZ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH       POKÓJ NR 3