ZMIANA ORGANIZACJI PRACY W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W DNIACH 01-09-2022 r. i 12-09-2022 r.

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, iż 1 września 2022 r. i 12 września 2022 r. są dniami pracy wewnętrznej.

Prosimy o korzystanie z następujących kanałów komunikacji:

elektronicznie na adres mailowy: sekretariat@mops.rumia.pl lub poprzez skrzynkę ePUAP, zgodnie z zasadami przyjmowania i załatwiania spraw w Ośrodku  (https://bip.rumia.pl/m,1291,elektroniczna-skrzynka-podawcza.html), Emp@tia