ZMIANA ORGANIZACJI PRACY DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO PRZY UL. ABRAHAMA 17

W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się wirusa Sars-CoV-2 , informujemy, że od 21 stycznia 2022 r. do odwołania, Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego pracuje w trybie wewnętrznym i profilaktycznie zostaje zamknięty dla dostępu Interesantów.

Prosimy o korzystanie z następujących kanałów komunikacji:

elektronicznie na adres mailowy: sekretariat@mops.rumia.pl lub poprzez skrzynkę ePUAP, zgodnie z zasadami przyjmowania i załatwiania spraw w Ośrodku  (https://bip.rumia.pl/m,1291,elektroniczna-skrzynka-podawcza.html), Emp@tia

telefonicznie pod numerem telefonu: 58 679 47 50

■ poprzez pozostawienie dokumentów w skrzynce umieszczonej wewnątrz budynku przy ul. Abrahama 17.

W przypadku konieczności stawiennictwa osobistego, pracownicy działu będą kontaktować się telefonicznie w celu ustalenia dogodnego terminu.

Paczki żywnościowe w ramach POPŻ

Paczki żywnościowe w ramach POPŻ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje o terminach wydawania paczek żywnościowych
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2021.

Terminy wydań prezentują się następująco:

24.02-25.-02.2022

24.03-25.-03.2022

28.04-29.04.2022

26.05-27.05.2022

23.06-24.06.2022

Wydania odbędą się w ostatni czwartek i piątek miesiąca, w godzinach 10.00 -17.00 przy ul. Włókienniczej 14a w Rumi.

Jednocześnie informujemy, że żywność będzie wydawana osobom zakwalifikowanym przez pracownika socjalnego MOPS w Rumi.

Zapytanie ofertowe na realizację usługi doradztwa zawodowego

DA.222.2.1.2022                                                                   

Rumia, dnia 14 stycznia 2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

realizację usług doradztwa zawodowego, przygotowania i przeprowadzenia warsztatów aktywizacji zawodowej świadczonych oraz usług wspierających aktywizację zawodową dla odbiorców ostatecznych projektu Klub integracji społecznej – ZAGÓRZE NR RPPM.06.01.01-22-0004/17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Działanie 6.1. „Aktywna Integracja” Poddziałanie 6.1.1 „Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczepienia przeciwko COVID-19 bez rejestracji

W sobotę 15 stycznia w godzinach 13:00-18:00 na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Rumi odbędzie się akcja szczepień przeciw COVID-19. Nie trzeba się rejestrować.

Tego dnia będzie można się zaszczepić pierwszą i drugą dawką szczepionki Pfizer oraz pojedynczą dawką Johnson & Johnson. Obecność lekarzy umożliwi również szczepienia dzieci powyżej 5. roku życia. Przy szczepieniu dzieci wymagana jest obecność rodzica lub prawnego opiekuna, który wylegitymuje się dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie.

Szczepienie trzecią dawką będzie możliwe w przypadku osób, które zostały w pełni zaszczepione co najmniej 6 miesięcy temu.

Informacja dotycząca Dodatku osłonowego

Informujemy, że wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można złożyć w:

  • Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przy ul. Abrahama 17 w pokoju nr 1
  • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Ślusarskiej 2 w sekretariacie
  • Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7
  • drogą elektroniczną poprzez skrzynkę ePUAP.

Numer kontaktowy do pracownika realizującego dodatek osłonowy 505-172-196 lub 58 679-47-50 wew. 842

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270) nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

2) osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i jest wypłacany w dwóch równych ratach w terminie do dnia 31 marca 2022 r. oraz do dnia 2 grudnia 2022 r. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego zostanie złożony później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Wysokość dopłaty uzależniona jest od źródła ogrzewania.

Informacja odnośnie działania Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie

Informujemy, że dnia 07.01.2022 r. (piątek) Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie przy ul. Młyńskiej 8 będzie nieczynny.

W celu umówienia się na konsultacje psychologiczną, terapeutyczną lub prawną, prosimy o kontakt od poniedziałku 10.01.2022 w godzinach 7:30 – 14:30.

Numer kontaktowy: 58 736-10-93

Za utrudnienia przepraszamy.

Rozmiar czcionki
Kontrast