WDRAŻANIE STANDARDU MINIMUM NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I OTOCZENIA

Powiat Wejherowski przystąpił do prac związanych z wdrażaniem Standardu Minimum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Otoczenia.

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot przygotował ankietę badającą życie i funkcjonowanie OzN i ich opiekunów w gminach Metropolii.

Ankieta skierowana jest do osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów i dotyczy zadowolenia z usług świadczonych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Zebrane wyniki posłużą do polepszania świadczonych usług. Ankieta jest anonimowa i wypełnienie jej zajmie ok. 20 minut.

Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wejherowie

https://powiatwejherowski.pl/aktualnosci/346-ankieta-skierowana-do-osob-z-niepelnosprawnosciami-i-ich-opiekunow-na-temat-zadowolenia-z-uslug-swiadczonych-przez-jednostki-samorzadu-terytorialnego dostępne są ankiety elektroniczne (w dwóch wersjach – z tłumaczeniem na polski język migowy oraz bez tłumaczenia).

W załączeniu wersje word i pdf . Zachęcamy do udziału w ankiecie.

Wsparcie na rzecz osób poszkodowanych w pożarze budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 9D.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi zachęca wszystkich do wsparcia zbiórek finansowych na rzecz osób poszkodowanych w pożarze budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 9D.
 
Linki do zrzutek:
https://zrzutka.pl/a2mz3r
https://zrzutka.pl/5u4caa
https://zrzutka.pl/6sp7a4
 
Wszystkie rodziny zostały poinformowane o możliwości otrzymania wsparcia przez tutejszy Ośrodek. Prośby o pomoc są rozpatrywane na bieżąco.

Rekrutacja na stanowisko pracownika socjalnego

ZSP.1101.09.2021                                        

Rumia, dnia 25.06.2021                     

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

UL. ŚLUSARSKA 2,  84 – 230 RUMIA

 OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO PRACY

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

w Dziale Wsparcia Środowiskowego

 (umowa na czas określony – na zastępstwo)

w pełnym wymiarze czasu pracy

OFERTA Z DNIA 25.06.2021 ROKU

Zapytanie ofertowe na usługę wynajmu urządzeń wielofunkcyjnych

DA.222.1.30.2021                                                                                          

Rumia,  dnia 23.06.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

usługę wynajmu siedmiu urządzeń wielofunkcyjnych

wraz z serwisem oraz systemem rozliczania drukowania i kopiowania,

systemem PaperCut  oraz udostępnieniem i prowadzeniem przez Wykonawcę, w oparciu o jego serwery, platformy internetowej do obsługi serwisowej urządzeń drukujących

dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi

ZAPYTANIE OFERTOWE NA SUKCESYWNA DOSTAWĘ DRUKÓW AKCYDENSOWYCH

DA.222.1.28.2021

Rumia, 2020.06.09

Na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę druków akcydensowych w terminie od dnia 01.07.2021 r.  do dnia 30.06.2022 r., do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.

Rekrutacja na stanowisko pracownika socjalnego

                

ZSP.1101.08.2021                                                                                                             
Rumia, dnia 02.06.2021 r.

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

UL. ŚLUSARSKA 2,  84 – 230 RUMIA

 OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO PRACY

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

w Dziale Wsparcia Środowiskowego

 (umowa na czas określony – na zastępstwo)

w pełnym wymiarze czasu pracy

OFERTA Z DNIA 02.06.2021 ROKU

ZAPYTANIE OFERTOWE NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH I PAPIERNICZYCH

DA.222.1.27.2021
Rumia, dnia 02.06.2021 r.

Na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i papierniczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi (zwanego dalej MOPS), w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Doradca zawodowy

Rumia, dnia 31.05.2021 r.

ZSP.1100.03.2021

 DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

UL. ŚLUSARSKA 2,  84 – 230 RUMIA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DORADCA ZAWODOWY

W DZIALE ds. PROJEKTÓW ZINTEGROWANYCH

(umowa na czas określony) 

w wymiarze 1/2 ETATU

Oferta z dnia 31.05.2021 r.

W ramach projektu Klub integracji społecznej – ZAGÓRZE realizowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 06.01.01. Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT, współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Rozmiar czcionki
Kontrast