Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, iż przyjmuje dokumenty doręczane elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej: link

adres skrzynki    /MOPSRUMIA/SkrytkaESP

 

Dokumenty elektroniczne przekazywane w powyższy sposób muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym kwalifikowanym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.