Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi naprawy i konserwacji sprzętu biurowego w latach 2019-2020

DA.222.1.75.2018                                                                                                          

Rumia,  dnia 30.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmian.)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

świadczenie usług naprawy i konserwacji sprzętu biurowego w latach 2019 – 2020
 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze

 

Zapytanie ofertowe – przewiezienie i ułożenie zbiorów składnicy akt

DA.222.1.74.2018                                                       

Rumia,  dnia 30.10.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zmian.)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na przewiezienie i ułożenie zbiorów składnicy akt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Informacja o wyborze

 

300 +

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, nadal przyjmowane są wnioski o świadczenie „Dobry Start”, które można składać do 30 listopada 2018 r. Wyprawka ta należy się wszystkim uczniom szkół do ukończenia 20 roku życia bez względu na dochód w rodzinie.

Wnioski można złożyć w budynku Urzędu Miasta Rumi w pokojach 04 oraz 016.

Zapytanie ofertowe – wykonywanie drobnych prac naprawczych

DA.222.1.71.2018                                                               

Rumia, dnia 24.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579  z późn. zmian.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

świadczenie usług wykonania drobnych prac naprawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 2019 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Informacja o wyborze

 

Zapytanie ofertowe – świadczenie usług pocztowych w 2019 roku

DA.222.1.70.2018    

                                                                                              Rumia, dnia 23.10.2018  r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zmian.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w 2019 r.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Sprostowanie do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze

 

 

Zapytanie ofertowe – superwizja dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny

Rumia, dn. 23.10.2018 r.                                                                             

DA.222.1.61.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

realizację usługi polegającej na przeprowadzeniu cyklu spotkań superwizji dla pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie okresowego pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej

DA.222.1.67.2018                                                                               

  Rumia,  dnia 16.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zmian.)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na wykonanie okresowego pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi przy ul. Ślusarskiej 2.

Zapytanie ofertowe przegląd instalacji elektrycznej

Załącznik nr 2 – oferta

Informacja o wyborze oferty