Udzielanie porad prawnych

POMOC PRAWNA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi nie udziela porad prawnych.

 

Nieodpłatną pomoc prawną można otrzymać w Urzędzie Miasta Rumi w pokoju nr 010 w następujących dniach i godzinach:

     –  poniedziałek                                                        09:00 – 17:00

     –  wtorek, środa, czwartek, piątek                   07:30 – 15.30      

 

UWAGA!!!

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 0 58 677 61 37
– od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-20:00.

Zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostawę artykułów spożywczych

DA.222.1.7.2019                                                                                

Rumia, dnia, 05.03.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986),

Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi, (zwanego dalej MOPS) w okresie od 01.04.2019r.  do 31.12.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze