Wszystkie wpisy, których autorem jest Beata Baranow

TRWAŁOŚĆ PROJEKTU „ROZWÓJ USŁUG WSPARCIA RODZINY W GMINIE MIEJSKIEJ RUMIA”

Informacja dotycząca trwałości projektu

„Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia”

Nr RPPM.06.02.02-22-0067/20

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działania 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, iż w ramach zapewnienia trwałości rezultatów projektu pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia” oferuje osobom zainteresowanym następujące formy wsparcia:

I. W zakresie wspierania rodzin:

1) usługi świadczone w ramach Świetlicy Socjoterapeutycznej (43 dzieci);

2) wsparcie asystenta rodziny (2 specjalistów);

3) wsparcie animatora lokalnego (2 specjalistów);

4) wsparcie psychologa (1 specjalista).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z:

Patrycja Obłuda

Telefony do kontaktu: 536 808 915

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi deklaruje tym samym instytucjonalną gotowość do realizacji powyższych usług w okresie 01.10.2023r. do 30.09.2026 r.

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W 2024 ROKU

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych
i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku 2024

Styczeń                     15-19.01.2024 r.

Luty                          15-19.02.2024 r.

Marzec                     15-19.03.2024 r.

Kwiecień                  15-19.04.2024 r.

Maj                           15-20.05.2024 r.

Czerwiec                  14-19.06.2024 r.

Lipiec                       15-19.07.2024 r.

Sierpień                    14-19.08.2024 r.

Wrzesień                  16-20.09.2024 r.

Październik              15-19.10.2024 r.

Listopad                   15-19.11.2024 r.

Grudzień                  16-20.12.2024 r.

ŚWIATOWY DZIEŃ ADOPCJI

W dniu 9 listopada przypada Światowy Dzień Adopcji

Światowy Dzień Adopcji, którego symbolem jest „uśmiechnięta dłoń” obchodzony jest od wielu lat na całym świecie. Inicjatorem tego pomysłu jest Hank Fortener, który zaczął propagowanie adopcji poprzez docenianie rodzin adopcyjnych, ich trudu
i determinacji ustanawiając specjalnie dla nich World Adoption Day. Dzień Adopcji to dobry moment, aby podkreślić, jak istotną rolę spełniają rodziny adopcyjne oraz podziękować im za miłość, wytrwałość i cierpliwość w wychowaniu dzieci. Wspólne świętowanie to również idealna okazja, by nie tylko uświadamiać, czym jest sam proces adopcyjny, ale też obalać mity związane z przysposobieniem. Dłoń jest symbolem pomocy, uśmiech oznacza radość, a razem mają symbolizować radość z nowej rodziny.

Popularyzacja symbolu ma przyczynić się do zwiększenia zainteresowania tematem adopcji, a w ślad za tym poszerzenia świadomości na jej temat wśród osób rozważających możliwość przysposobienia dziecka, a przede wszystkim zwiększenia szans na nowy dom dla dzieci pozbawionych odpowiedniego środowiska rodzinnego. Możliwość wspólnego „świętowania” może też znacznie ułatwić rodzicom adopcyjnym realizowanie bardzo ważnego i jednocześnie niełatwego założenia jakim jest jawność adopcji, która jest procesem ciągłym, trudnym emocjonalnie, ale co istotne, wykonalnym.

Jeżeli chcielibyście Państwo przyłączyć się do inicjatywy Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego, prosimy o rozpowszechnianie
i umieszczanie symbolicznych zdjęć „uśmiechniętej dłoni” w dowolnie wybranej przez Państwa formie. Zachęcamy również do udostepnienia symbolu Święta za pośrednictwem mediów społecznościowych i zaangażowania swoich znajomych do symbolicznego zaakcentowania idei adopcji w dniu 9 listopada „uśmiechniętą dłonią”.

Ponadto informujemy, iż w dniu 9 listopada odbędzie się Dzień Otwarty Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w dający możliwość spotkań indywidualnych z pracownikami w godzinach 14.30-19.00. Jeżeli są Państwo zainteresowani, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem: 58 341 46 07 lub drogą email (sekretariat@poa-gdansk.pl), w celu umówienia godziny spotkania.

ADRES: Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku al. Gen. Józefa Hallera 14 80-401 Gdańsk

FUNDACJA WOLNOŚĆ i DEMOKRACJA zaprasza uchodźców wojennych z Ukrainy z Kartą Polaka do udziału w projekcie „POMOC POLAKOM Z UKRAINY” w 2023r.

Z projektu mogą skorzystać:
Posiadacze Karty Polaka i członkowie ich najbliższej rodziny (mąż, żona, syn, córka, ojciec, matka) oraz osoby posiadające decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia w celu repatriacji. Pod warunkiem, że z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy przybyli do Polski po 24.02.2023 r. i przebywają w Polsce (z projektu nie mogą skorzystać osoby które otrzymały w ramach projektu wsparcie w 2022 roku).

W ramach projektu można otrzymać:
• refundację kosztów transportu
• refundację kosztów tłumaczenia dokumentów
• refundację kosztów uzyskania państwowego certyfikatu języka polskiego • refundację kosztów ewakuacji
• bezpłatne podręczniki do nauki języka polskiego „RAZ, DWA, TRZY I PO POLSKU MÓWISZ TY!” tom od I do V.
• Konsultacje indywidualne w kwestiach administracyjno-pobytowych (np. świadczeń socjalnych dla uchodźców, wyrobienie Karty Polaka, karty pobytu, obywatelstwa itp.)

Szczegóły dotyczące możliwości udziału w projekcie, sposobu składania wniosków oraz indywidualne konsultacje udzielane są w języku polskim i ukraińskim:
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00 pod numerami infolinii: +48 518 254 853 oraz +48 519 023 817, bądź mailowo: ukrainapomoc@wid.org.pl

Fundacja Wolność i Demokracja znajduje się pod adresem: Al. Jerozolimskie, 30/14, 00-024 Warszawa
Informacje na temat projektu dostępne są na stronie: www.wid.org.pl

ФОНД СВОБОДА I ДЕМОКРАТІЯ FUNDACJA WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA запрошує воєнних біженців з України до участі в проєкті „ДОПОМОГА ПОЛЯКАМ З УКРАЇНИ ” в 2023 р.


Хто може взяти участь у проєкті


Власники Карти П оляка та найближч і члени їх сім’ї (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати), а також ос оби , які мають рішення про отримання репатріаційної візи або рішення про підтвердження польського походження з метою репатріації. За умови, що вони через війну в Україні приїхали і пребувають у Польщі після 24 лютого 2022 року, але не отримував али допомоги в рамках проєкту у 2022 році


В рамах проє кту мож на отримати:
• відшкодування транспортних витрат
• відшкодування витрат на переклад документів
• відшкодування витрат на отримання державного сертифіката про знання польської мови
• відшкодування витрат на евакуацію
• безкоштовні підручники для вивчення польської мови „RAZ, DWA, TRZY I PO POLSKU MÓWISZ TY!” том I – V.
• Індивідуальні консультації з адміністративних питань (наприклад, соціальні виплати, отримання Карти Поляка, карти сталого побуту, громадянства тощо)


Деталі щодо можливості участі в проєкті, способу подачі заявок та індивідуальні консультації надаються польською та українською мовами:
з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за номерами інфолінії: + 48 518 254 853 та +48 519 023 817,
або електронною поштою: ukrainapomoc@wid.org.pl

ФОНД СВОБОДА i ДЕМОКРАТІЯ FUNDACJA WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA розташований за адресою:
Al. Jerozolimskie 30/14, Warszawa 00 024.

Інформація про проект доступна на сайті: www.wid.org.pl

POTRZEBUJESZ ZAŚWIADCZENIA:
– zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego (e-US) na podatki.gov.pl
– wyraź zgodę na doręczenie elektroniczne na swoje konto e-US
– uzupełnij wniosek o wydanie zaświadczenia
– wyślij
Możesz otrzymać zaświadczenie elektroniczne nawet w ciągu kilku minut od złożenia wniosku.
Uzyskanie zaświadczenia w e-US jest bezpłatne.
Dzięki udostępnieniu usługi doręczeń na konto e-US użytkownicy, którzy wyrazili zgodę na e-Korespondencję odbierają potrzebne
dokumenty, w tym zaświadczenia nie wychodząc z domu.

NABÓR DO PROJEKTU „NAKRĘĆ SIĘ NA PRZYSZŁOŚĆ”

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych oraz Netflix uruchamiają program warsztatów dla młodzieży pod nazwą ‚Nakręć się na przyszłość!’ wprowadzających w tajniki produkcji filmowej i dających szansę “połknięcia bakcyla” zawodu filmowca.  

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Projekt został przygotowany dla osób: 

  • w wieku 18-26 lat, 
  • niemających doświadczenia w branży audiowizualnej,
  • mieszkających w jednym z 7 województw: dolnośląskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, pomorskim, śląskim i warmińsko-mazurskim.    

PRZEBIEG PROJEKTU

1 ETAP

W pierwszym etapie projektu jego uczestniczki i uczestnicy wezmą udział w dwudniowych warsztatach obejmujących wprowadzenie w tajniki realizacji filmów oraz prezentację wybranych zawodów związanych z produkcją filmową. 

Warsztaty dla uczestników projektu w województwie pomorskim odbędą się 19 i 20 sierpnia, w Kosakowie.

Spośród zgłoszeń na warsztaty zostanie wybranych 140 uczestniczek i uczestników, po 20 w każdym województwie.
Warsztaty mają charakter bezpłatny, a nocleg i wyżywienie zostaną zapewnione przez organizatorów. 

2 ETAP

W drugim etapie 21 uczestniczek i uczestników, po 3 z każdego województwa, zostanie zaproszonych do udziału w warsztatach filmowych Film Spring Open w Krakowie, które odbędą się w dniach 10-19 października 2023 r., a poprzedzi je seria wprowadzających szkoleń online. 
Osoby biorące udział w warsztatach będą miały za zadanie przygotować pod okiem mentorów filmy o wybranych zawodach filmowych.
Stypendia pokrywające koszty udziału w warsztatach Film Spring Open, noclegu i wyżywienia zapewnia firma Netflix. 

ZGŁOSZENIA

Nabór do udziału w projekcie trwa w terminie od 15 do 30 lipca. 

Aby zgłosić swój udział należy:

  • wypełnić ankietę | LINK DO ANKIETY oraz
  • przesłać 2-minutowy film przedstawiający motywację do podjęcia pracy w branży filmowej*. 

*filmik należy umieścić na Youtube lub Vimeo i umieść link do filmu w ankiecie, w wyznaczonej rubryce. Link do filmu powinien być aktywny do 31 października 2023.

WYNIKI NABORU

Informacja o zakwalifikowaniu się na warsztaty zostanie ogłoszona na stronie KIPA między 4 a 8 sierpnia, osobno dla poszczególnych województw. 

Z zakwalifikowanymi uczestnikami KIPA skontaktuje się bezpośrednio w celach organizacyjnych. 

REGULAMIN PROJEKTU „NAKRĘĆ SIĘ NA PRZYSZŁOŚĆ” –  TUTAJ LINK 

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – TUTAJ LINK 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ USŁUG ANIMATORA SPOŁECZNEGO DLA ODBIORCÓW OSTATECZNYCH PROJEKTU KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ZAGÓRZE

DA.222.2.2.2023                                                                Rumia,  dnia 04.07.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na realizację usług animatora społecznego dla odbiorców ostatecznych projektu Klub Integracji Społecznej Zagórze oznaczonego numerem  RPPM.06.01.01-22-0004/17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Działanie 6.1. „Aktywna Integracja” Poddziałanie 6.1.1 „Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.    

OGŁOSZENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ DLA CZŁONKÓW RODZIN LUB OPIEKUNÓW W SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIEĆMI Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ORAZ DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB ORZECZENIE TRAKTOWANE NA RÓWNI Z ORZECZENIEM O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ZAMAWIAJĄCY

GMINA MIEJSKA RUMIA – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

ZNAK SPRAWY: 221.1.2023

ogłoszenie o zamówieniu na:

ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ DLA CZŁONKÓW RODZIN LUB OPIEKUNÓW W SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIEĆMI Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ORAZ DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB ORZECZENIE TRAKTOWANE NA RÓWNI Z ORZECZENIEM O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, świadczone na zasadach zgodnych z Programem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2023, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

OGŁOSZENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MIEJSKIEJ RUMIA

ZAMAWIAJĄCY

GMINA MIEJSKA RUMIA – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

ZNAK SPRAWY: 221.1.2023

ogłoszenie o zamówieniu na:

ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MIEJSKIEJ RUMIA, ŚWIADCZONE NA ZASADACH ZGODNYCH Z PROGRAMEM MRiPS „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023”, FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO