Wszystkie wpisy, których autorem jest Ewelina Gajewska

Zapytanie ofertowe na realizację usługi doradztwa zawodowego

DA.222.2.1.2022                                                                   

Rumia, dnia 14 stycznia 2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

realizację usług doradztwa zawodowego, przygotowania i przeprowadzenia warsztatów aktywizacji zawodowej świadczonych oraz usług wspierających aktywizację zawodową dla odbiorców ostatecznych projektu Klub integracji społecznej – ZAGÓRZE NR RPPM.06.01.01-22-0004/17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Działanie 6.1. „Aktywna Integracja” Poddziałanie 6.1.1 „Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczepienia przeciwko COVID-19 bez rejestracji

W sobotę 15 stycznia w godzinach 13:00-18:00 na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Rumi odbędzie się akcja szczepień przeciw COVID-19. Nie trzeba się rejestrować.

Tego dnia będzie można się zaszczepić pierwszą i drugą dawką szczepionki Pfizer oraz pojedynczą dawką Johnson & Johnson. Obecność lekarzy umożliwi również szczepienia dzieci powyżej 5. roku życia. Przy szczepieniu dzieci wymagana jest obecność rodzica lub prawnego opiekuna, który wylegitymuje się dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie.

Szczepienie trzecią dawką będzie możliwe w przypadku osób, które zostały w pełni zaszczepione co najmniej 6 miesięcy temu.

Terminy wypłat świadczeń z pomocy społecznej w 2022 roku


Miesiąc
I WYPŁATA
/zasiłek celowy, zasiłek okresowy, program rządowy/
II WYPŁATA
/zasiłek celowy, zasiłek okresowy, program rządowy, zasiłek stały/
STYCZEŃ 26-28/01/2022
LUTY 08-11/02/2022 22-25/02/2022
MARZEC 08-11/03/2022 22-25/03/2022
KWIECIEŃ 05-08/04/2022 22-27/04/2022
MAJ 05-10/05/2022 24-27/05/2022
CZERWIEC 07-10/06/2022 23-28/06/2022
LIPIEC 05-08/07/2022 25-28/07/2022
SIERPIEŃ 05-10/08/2022 24-29/08/2022
WRZESIEŃ 06-09/09/2022 23-28/09/2022
PAŹDZIERNIK 04-07/10/2022 24-27/10/2022
LISTOPAD 07-10/11/2022 23-28/11/2022
GRUDZIEŃ 05-08/12/2022 14-19/12/2022 21-23/12/2022 –R4

RODZINNE WARSZTATY KREATYWNE

Na przełomie listopada i grudnia duch Świąt Bożego Narodzenia zawitał do Rumi, a dokładnie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie odbyły się „Rodzinne warsztaty kreatywne”. Na gości czekały przygotowane stanowiska, na których można było tworzyć najróżniejsze ozdoby świąteczne. Uczestnikami spotkania byli rodzice, którzy korzystają z grupy wsparcia „Dobry Dialog” oraz ich dzieci. W trakcie spotkania powstały dekoracyjne kalendarze adwentowe, ozdoby choinkowe oraz kartki świąteczne.

Atmosfera wydarzenia była prawdziwie świąteczna, ciepła i rodzinna, w trakcie prac manualnych słuchaliśmy kolęd i piosenek świątecznych oraz degustowaliśmy ciepłe kakao
i łakocie.

Osobami sprawującymi pieczę nad przebiegiem spotkania były pedagog i psycholog Działu Poradnictwa Rodzinnego naszego Ośrodka.

Przesłanie i refleksja z wydarzenia:

Czas spędzony z Dziećmi zawsze procentuje, tym bardziej przed Świętami Bożego Narodzenia. Dla wielu z nas to prawdziwie rodzinny okres i warto go razem pielęgnować.

Nasze Dzieci marzą o czasie spędzonym z nami! Dajmy im nasz czas!

Ewa Żal

Psycholog MOPS Rumia