Wszystkie wpisy, których autorem jest Ewelina Gajewska

REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R. I DODATEK OSŁONOWY

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI INFORMUJE, ŻE REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R. REALIZOWANA BĘDZIE NIEZWŁOCZNIE PO OTRZYMANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z POMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI INFORMUJE, ŻE DODATEK OSŁONOWY REALIZOWANY BĘDZIE NIEZWŁOCZNIE PO OTRZYMANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z POMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO.

Dodatek osłonowy 2024

Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80 / 286 zł
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20 / 429 zł
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20 / 607,75 zł
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł / 822,25 zł.

Wyższe kwoty uzależnione są od zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków źródła ogrzewania zasilanego węglem lub paliwami węglopochodnymi.


W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 30 kwietnia 2024 roku  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi, Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, ul. Abrahama 17 w następujących dniach:

Poniedziałek 10:00 – 17:00

Wtorek 8:00 – 13:00

Czwartek 8:00 – 13:00

lub internetowo za pośrednictwem platformy ePUAP.

Wypłata dodatków zostanie zrealizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

Zmiana siedziby MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w dniach od 02 stycznia do 05 stycznia 2024 w związku ze zmianą siedziby Ośrodek będzie funkcjonował w ograniczonym zakresie.

Od 08 stycznia 2024 roku MOPS będzie przyjmował interesantów przy ul. Sobieskiego 42 (dawny budynek FUO).

Numery telefonów kontaktowych i adresy e-mail pozostają bez zmian.

Osoby bezdomne

INFORMACJA

               Okres jesienno – zimowy  to czas, w którym osoby bezdomne szczególnie są narażone na utratę zdrowia i życia.  W czasie silnych mrozów bezdomni są podatni na odmrożenia i wychłodzenie organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci, tym bardziej, że często przebywają pod wpływem alkoholu w miejscach nie nadających się do zamieszkania. Dlatego tak ważna jest w tym czasie dobra koordynacja działań i stały monitoring służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Na terenie Gminy Rumia wszystkie osoby potrzebujące pomocy w tym okresie mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi przy ul. ŚLUSARSKIEJ 2 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.30 lub dzwoniąc pod numer telefonu 537 807 452.

W ramach umów zawartych z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej osoby bezdomne kierowane są do następujących placówek:

1.Stowarzyszenia Opiekuńczo-Resocjalizacyjnego „Prometeusz” ul. Zakopiańska 40, 80-139 Gdańsk

Placówka świadczy usługi w formie schronienia wraz z wyżywieniem, przeznaczona jest dla bezdomnych mężczyzn oraz bezdomnych kobiet, którzy wymagają aktywizacji zawodowej, wsparcia w codziennym życiu i wzmacnianiu samodzielności osób bezdomnych.

2.Stowarzyszenia Opiekuńczo-Resocjalizacyjnego „Prometeusz” ul. Nowiny 80, 80-139 Gdańsk

Placówka świadczy również całodobowe specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu złego stanu zdrowia.

3.Stowarzyszenia Pomocy osobom Przewlekle Chorym i bezdomnym „WIGOR”, ul. Kasztanowa 35, Borkowo
Placówka przyjmuje bezdomnych mężczyzn i oraz bezdomne kobiety zdolnych do samoobsługi i nie wymagających pomocy w formie usług opiekuńczych.

4. Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego, ul. Jana z Kolna 28, 81-357 Gdynia.

Placówka świadczy usługi w formie noclegowni wraz z możliwością spożycia jednego gorącego posiłku dla bezdomnych mężczyzn.

Na terenie Rumi osoby bezdomne mogą skorzystać z bezpłatnego ciepłego posiłku organizowanego przez „Wioskę Dobra” wydawanego w środę od godz. 11:00 do 12:00  oraz w niedzielę od  godz. 14:00 do 15:00 przy ul. Ślusarskiej 2. Dodatkowo od kilku lat osoby bezdomne mają do dyspozycji stojącą przy parkingu Zespołu Szkól Salezjańskich od ul. Dąbrowskiego „lodówkę społeczną”.  W każdą środę oraz sobotę w godz. 8:00 – 12:00 dzięki inicjatywie Łaźnia „Boża Przystań” przy ul. Abrahama (obok Straży Miejskiej) osoby bezdomne będą mogły umyć się, zmienić ubranie na czyste, skorzystać z możliwości opatrzenia drobnych ran, ale także napić się herbaty.

Od dnia 19.11.2023 roku przy ul. Abrahama 15A ( w budynku łaźni „Boża Przystań”) funkcjonuje ogrzewalnia dla osób w kryzysie bezdomności. Ogrzewalnia czynna jest w godzinach od 19:00-7:00 i może w niej przebywać max. 10 osób. Skorzystanie z tej formy pomocy nie wymaga żadnego skierowania.

Wzorem lat ubiegłych, Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku uruchomił bezpłatną całodobową infolinię pod numerem 987, gdzie osoby mogą zgłaszać sytuacje kryzysowe związane z zagrożeniem życia i zdrowia osób w kryzysie bezdomności.

Zwracamy się z apelem o to, aby nikt z nas nie pozostawał obojętny na potrzeby drugiego człowieka, zwłaszcza w przypadku spadków temperatur. Nasze wspólne zainteresowanie, być może przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie. Sami również starajmy się okazać życzliwość i wyciągnąć pomocną dłoń do tych, którzy tej pomocy potrzebują. Nie przechodźmy obojętnie obok takich osób.

Pamiętajmy, że jeden telefon może uratować czyjeś życie!

Przygotowała: Justyna Malinowska