Wszystkie wpisy, których autorem jest Joanna Skowrońska

Zajęcia rozwojowe dla Twojego dziecka !

Zapraszany do udziału w naszych bezpłatnych działaniach!

https://forms.gle/a8vCSknGKA7cPM799

🔸Grupa rozwojowa dla dzieci młodszych:

To cykl zajęć oparty na Treningu Umiejętności Społeczno-Emocjonalnych, wzbogacony o elementy relaksacji, bajkoterapii, rytmiki, zajęcia twórczo-artystyczne, sensoryczne i sprawnościowe.

Przeznaczone są dla dzieci od 6 do 9 roku życia.

– Liczba zgłoszeń przekroczyła limit dostępnych miejsc.

🔸Grupa rozwojowa dla dzieci starszych:

To cykl zajęć oparty na Treningu Umiejętności Społeczno-Emocjonalnych, wzbogacony o zajęcia twórczo-kreatywnie i zajęcia obejmujące tematykę self-care (troska o siebie, akceptacja zmian, jakie zachodzą podczas okresu dorastania, rozumienie swoich emocji i potrzeb, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i własnej samooceny)

Przeznaczone są dla nastolatków od 10 do 13 roku życia.

🔸Grupa rozwojowa dla nastolatków:

To cykl zajęć oparty na Treningu Umiejętności Społeczno-Emocjonalnych, wzbogacony o zajęcia twórczo-kreatywnie, warsztaty wzmacniające kompetencje liderskie (asertywność, umiejętność współpracy, otwartość, umiejętność organizacji czasu) i zajęcia obejmujące tematykę self-care (troska o siebie, akceptacja zmian, jakie zachodzą podczas okresu dorastania, rozumienie swoich emocji i potrzeb, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i własnej samooceny)

Przeznaczone są dla nastolatków od 14 do 16 roku życia.

Zachęcamy do szybkiej rezerwacji, ponieważ mamy ograniczoną liczbę miejsc w grupach!

🔷 Informacje organizacyjne:

📣 START ZAJĘĆ – 11.09.2023

O zakwalifikowaniu się do projektu poinformujemy mailowo i telefonicznie.

Od 5.09.2023 (wtorek) będziemy do Państwa dzwonić.

Zakładamy również stworzenie listy rezerwowej.

Oferta skierowana jest do osób z powiatu Wejherowskiego. Udział w programie „Wyznacznik Rozwoju” jest całkowicie bezpłatny.

Zajęcia odbywać się będą w Klubie Integracji Społecznych (Sabata 3, Rumia) w godzinach popołudniowych raz w tygodniu, a czas ich trwania to 80-90 minut (10 ostatnich minut to wymiana informacji z rodzicami dzieci).

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani psycholodzy i pedagodzy, posiadający kilkuletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi.

Oferujemy:

– Wstępną konsultację z rodzicami dzieci, której celem jest zebranie wywiadu o funkcjonowaniu dziecka.

– Cykl spotkań dla uczestników trwający od września do stycznia i od lutego do czerwca

– Materiały dla uczestników zajęć.

– Możliwość uczestnictwa rodzica w spotkaniu podsumowującym pierwszy semestr zajęć i zaplanowanie dalszych oddziaływań grupowych, na drugi cykl zajęć trwający od lutego do czerwca 2024

– Wyjazd wakacyjny podsumowujący cały cykl spotkań.

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich #NOWEFIO na lata 2021-2030.

Komitet do spraw Pożytku Publicznego

Wznawiamy zajęcia w Centrum Usług Społecznych ZAGÓRZE !

Już 21 lutego wznawiamy spotkania i warsztaty. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Zagórza do skorzystania z szerokiej oferty usług społecznych oferowanych przez nasze Centrum.

Czekają na Was następujący specjaliści:

  • pedagog (zajęcia indywidualne z dziećmi, warsztaty dla rodziców)
  • psycholog (konsultacje indywidualne, warsztaty)
  • prawnik

Jeśli Twoja rodzina zmaga się z trudnościami wychowawczymi, znalazła się w trudnej sytuacji, przeżywa kryzys – zgłoś się do nas! Nasi specjaliści udzielą Ci BEZPŁATNEGO wsparcia.

Zadzwoń do nas: 537 807 960

Zajęcia grupowe będą odbywać się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego: maksymalna liczba osób biorących udział w spotkaniu – 15 osób, obowiązek noszenia maseczek i dezynfekcji rąk, zachowanie dystansu społecznego.

Od 21 lutego zajęcia wznawia również Klub Młodzieżowy Nasza Dzielnica – młodzież z terenu Zagórza zapraszamy codziennie w godzinach 15:00 – 19:00. Pani Wiktoria i Pani Asia czekają na Was! 😆 

Wznawiamy zajęcia w Klubie Integracji Społecznej !

Od dnia 21 lutego (poniedziałek) wznawiamy zajęcia grupowe z uczestnikami Klubu Integracji Społecznej ZAGÓRZE.

Zajęcia grupowe będą odbywać się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego: maksymalna liczba osób biorących udział w spotkaniu – 15 osób, obowiązek noszenia maseczek i dezynfekcji rąk, zachowanie dystansu społecznego. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

Przypominamy, że rekrutacja do projektu wciąż trwa! Zapraszamy do dołączenia do grupy warsztatowej. Czekają bardzo interesujące warsztaty i szkolenia, kursy zawodowe i płatne staże. Czekamy na Was!

Również od najbliższego poniedziałku serdecznie zapraszamy dzieci z Zagórza w wieku od 3 do 10 lat do ciekawego spędzenia czasu w Klubie Malucha 🙂

Ekonomia Społeczna – a co to takiego?

Ekonomia Społeczna to model biznesowy polegający na stworzeniu przedsiębiorstwa, które poza generowaniem zysku będzie wywierało realny, pozytywny wpływ na lokalne otoczenie i środowisko. To działanie, które na równi stawia osiąganie celów ekonomicznych i społecznych.

Przykładem przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze ekonomii społecznej są między innymi spółdzielnie socjalne, fundacje i stowarzyszenia. W tych firmach zatrudnienie mają znajdować osoby znajdujące się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej. Dzięki temu założeniu realizowany jest podstawowy cel ekonomii społecznej: aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami.

W praktyce ten model biznesowy może polegać na przykład na prowadzeniu spółdzielni socjalnej, która zatrudni osoby opuszczające zakłady karne – osoby te będą świadczyć usługi utrzymania terenów zielonych na terenie gminy. Zyski społeczne: reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, funkcjonowanie wspólnotowe w środowisku lokalnym, dostarczenie usług realnie wpływających na poprawę wizerunku miasta. Zyski ekonomiczne: sprzedaż miastu usług. Warto zaznaczyć, że zyski przedsiębiorstwa są przeznaczane na cele wspólnoty, która je tworzy – w przeciwieństwie do zwykłych przedsiębiorstw, gdzie celem jest maksymalizowanie zysku i zwiększenie dochodu właściciela.

Gmina Miejska Rumia znana jest z innowacyjności i otwartości na inicjatywy społeczne. Dlatego rozpoczęto prace mające na celu stworzenie grupy inicjatywnej, której celem będzie utworzenie spółdzielni socjalnej. Aktualnie trwają analizy potrzeb gminy mające na celu rozpoznanie obszarów, w których istnieje największe zapotrzebowanie na świadczenie usług publicznych (wśród usług o charakterze publicznym wyróżnić można usługi pożytku publicznego, takie jak np. usługi edukacyjne, opiekuńcze oraz usługi użyteczności publicznej dot. np. utrzymania zieleni miejskiej i innych prac porządkowych dotyczących mienia publicznego).

POSZUKIWANY PEDAGOG

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi  wraz z Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży w Toruniu poszukują PEDAGOGA

do realizacji zadań w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych ZAGÓRZE”

  • forma współpracy : umowa – zlecenie z Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży w Toruniu
  • miejsce pracy – Rumia
  • wymiar czasu pracy: około 15 godzin w tygodniu
  • zadania: prowadzenie warsztatów i szkoleń pedagogicznych dla rodziców,
  • prowadzenie zajęć z dziećmi
  • wymagania formalne: wyższe wykształcenie pedagogiczne oraz 2-letnie doświadczenie w pracy na Stanowisku pedagoga

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem projektu w Rumi pod nr telefonu  537 807 430