Archiwum kategorii: Aktualności

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego

ZSP 1100.01.2021

ZASTĘPCA DYREKTORA  MIEJSKIEGO  OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  RUMI  

UL. ŚLUSARSKA 2, 84 – 230 RUMIA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM

w MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

PEŁEN ETAT

nazwa stanowiska pracy i wymiar etatu

OFERTA Z DNIA 07.04.2021 ROKU

Rekrutacja na stanowisko pracownika socjalnego

ZSP.1101.06.2021                                                                                            

Rumia, dnia 07.04.2021 r.                      

ZASTĘPCA DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

UL. ŚLUSARSKA 2,  84 – 230 RUMIA

 OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO PRACY

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

w Dziale Wsparcia Środowiskowego

 (umowa na czas określony – na zastępstwo)

w pełnym wymiarze czasu pracy

OFERTA Z DNIA 07.04.2021 ROKU

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ OPRACOWANIA I PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW Z ZAKRESU EKONOMII SPOŁECZNEJ

DA.222.2.1.2021

Rumia, dnia 30.03.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 2, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.2019 z późn. zm.),  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na usługę opracowania i przeprowadzenia warsztatów z zakresu ekonomii społecznej dla grupy liczącej ok. 15 osób przez trenera posiadającego odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie w zakresie ekonomii społecznej. Usługa stanowiąca przedmiot niniejszego zapytania ofertowego jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Projektu „Klub Integracji Społecznej – Zagórze” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa 06 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zwanego dalej Projektem)

Placówki pomocowe

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Zespół Interwencji Kryzysowej przy PCPR Wejherowo

ul. Sobieskiego 279A
tel. 58 677 35 99, wew. 34. W trakcie trwania pandemii 790 481 681
Poniedziałek: 8:00-17:45
Wtorek: 8:00-17:45
Środa: 8:00-16:30
Czwartek: 8:00-13:00
Piątek: 8:00-15:00

tel. 58 677 35 99, wew. 32. W trakcie trwania pandemii 533 804 563
Poniedziałek: 8:00-15:00
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 10:00-18:00
Czwartek: 10:00-18:00
Piątek: 8:00-18:00

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gdyni

ul. Biskupa Dominika 25, tel. 58 622 22 22
Całodobowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy MOPR w Gdańsku

ul. Ks. Gustkowicza 13, tel. 58 511 01 21
Całodobowo

TELEFONY OGÓLNOPOLSKIE

Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym
tel. 116 123
Poniedziałek – piątek: 14:00 – 22:00

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
tel. 116 111
Całodobowo

Nagle Sami – linia wsparcia dla osób po stracie bliskich
tel. 800 108 108
Poniedziałek – piątek: 14:00 – 20:00

 „Niebieska Linia” – Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
tel. 22 668 70 00
w godz. 12 – 18

coucb – Telefon oraz czat zaufania dla dzieci i młodzieży
tel. 585 00 88 85
Poniedziałek – Piątek: 12:00 -20:00

UZALEŻNIENIA

Pomarańczowa Linia –  dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki
tel. 801 140 068
Poniedziałek – Piątek: 14:00 – 20:00

RUMIA

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie

ul. Młyńska 8, tel. 58 736 10 93
Poniedziałek: 7:30 – 15:30

Wtorek: 7:30 – 18:00

Środa: 7:30 – 15:30

Czwartek: 7:30 – 20:00

Piątek: 7:30 – 16:00

Klub Abstynenta ALFA

ul. Starowiejska 46, tel. 58 671 29 55
Spotkania członków, sympatyków oraz wszystkich zainteresowanych
Sobota: 17:00 – 19:00/20:00
Konsultacje z psychologiem
Wtorek: 15:30 – 18:30
Czwartek: 15:30 – 18:00
Grupa DDA
Środa: 18:00 – 20:00
Spotkania AA
Czwartek: 18:00 – 20:00

Stowarzyszenie Abstynenckie „Krokus”

ul. Plac Kaszubski 11, tel. 514 534 220
Alkoholowy Telefon Zaufania
Poniedziałek – Piątek: 19:00 – 21:00
Sobota – Niedziela: 18:00 – 22:00
Punkt Informacyjny
Poniedziałek – Piątek: 19:00 -21:00
Sobota: 18:00 – 22:00
Niedziela: 18:00 – 21:00

Grupa AA „Świt”

ul. Dąbrowskiego 26, Sala Salezjańskiego LO
Środa: 18:00 – 20:00

Zespół Konsultacyjny Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rumi

ul. Abrahama 17
Pierwszy i trzeci piątek miesiąca: 16.00-18.00

WEJHEROWO

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie

ul. Kościuszki 2, tel. 730 092 908, 58 736 37 84
Poniedziałek – Czwartek: 8:00 – 20:00
Piątek: 8:00 – 15:00

GDYNIA

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

ul. M. Reja 2a, tel. 58 621 61 35
Poniedziałek – Czwartek: 7:30 -19:30
Piątek: 7:30 -15:00
Tylko problemy alkoholowe

Poradnia Leczenia Uzależnień

ul. Chrzanowskiego 3/5, tel. 58 620 88 88
Poniedziałek – Czwartek: 7:30 -19:30
Piątek: 7:30 – 15:00
Różne rodzaje uzależnień

GDAŃSK

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Gdańsku

ul. Srebrniki 9, tel. 58 302 04 42, 58 302 63 89
Poniedziałek – Piątek: 10:00 – 19:00

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku

ul. Zakopiańska 37, tel. 58 320 29 57

ZDROWIE PSYCHICZNE

RUMIA

Poradnia Zdrowia Psychicznego przy NZOZ nr 1

ul. Derdowskiego 23, tel. 58 727 24 02
Rejestracja:
Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 18:00
Konsultacje psychiatryczne dla dorosłych, psychoterapia dla dorosłych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Pomorska 3, tel. 58 671 09 56
Poniedziałek: 7:45 – 15:45
Wtorek – Środa: 7:45 – 17:00
Czwartek: 7:45 – 15:45
Piątek: 7:45 – 15:00

WEJHEROWO

Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Jagalskiego 10, tel. 58 572 73 63
Konsultacje psychiatryczne dla dorosłych, konsultacje psychologiczne, psychoterapia indywidualna

GDYNIA

Centrum Zdrowia Psychicznego

ul. Traugutta 9, tel. 58 620 81 70, 58 621 61 43
Rejestracja: 8:00 – 18:00
Przychodnia: 8:00 – 21:00

GDAŃSK

7 Szpital Marynarki Wojennej, Oddział psychiatryczny

ul. Polanki 117, tel. 58 552 63 62, 58 552 64 15
Całodobowo

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza

ul. Srebrniki 17, tel. 58 524 75 00
Całodobowo

STAROGARD GDAŃSKI

Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych przy CZPiLU

ul. Chopina 9, tel. 58 562 94 93
Rejestracja: 8:00 – 15:00

PORADY PRAWNE

RUMIA

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie

ul. Młyńska 8, tel. 58.736 10 93
Rejestracja:
Poniedziałek – Piątek: 7:30 – 14:30
Godziny konsultacji:
Wtorek: 16:00 – 18:00
Czwartek: 16:00 – 18:00
Tylko w przypadku występowania przemocy i/lub uzależnienia w rodzinie klienta.

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Miasta Rumia

ul. Sobieskiego 7, tel. 58 677 61 37
Poniedziałek – Piątek: 16:00 – 20:00

WEJHEROWO

Pomoc prawna dla osób uwikłanych w przemoc domową bądź przeżywających kryzys

ul. Sobieskiego 279a, tel. 58 677 35 99 wew. 40
Poniedziałek: 16:30 – 18:00
Czwartek: 16:30 – 18:00

GDYNIA

Biuro Porad Obywatelskich

ul. Traugutta 2, tel. 58 661 31 51
Poniedziałek – Piątek: 12:00 – 20:00

Rekrutacja na stanowisko pracownika socjalnego

Rumia, dnia 16.03.2021 r.

ZSP.1101.05.2021

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

UL. ŚLUSARSKA 2,  84 – 230 RUMIA

 OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO PRACY

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

w Dziale Wsparcia Środowiskowego

 (umowa na czas określony – na zastępstwo)

w pełnym wymiarze czasu pracy

OFERTA Z DNIA 16.03.2021 ROKU

„MOCdajnia”

Dziś, 24.02.21r. po raz kolejny spotyka się grupa wsparcia, by dać sobie nawzajem MOC,
wsparcie, zrozumienie. To dobre doświadczenie, motywujące do zmiany…, ale też do trwania w „nowej”, lepszej, choć nadal pełnej trudnych wyzwań rzeczywistości – bez przemocy…
Do zobaczenia…Agnieszka Nowak

Rekrutacja na stanowisko pracownika socjalnego

Rumia, dnia 22.02.2021 r.

ZSP.1101.04.2021

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

UL. ŚLUSARSKA 2,  84 – 230 RUMIA

 OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO PRACY

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

w Dziale Wsparcia Środowiskowego

 (umowa na czas określony – na zastępstwo)

w pełnym wymiarze czasu pracy

OFERTA Z DNIA 22.02.2021 ROKU

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowo-budowlanych

DA.222.1.13.2021                                                            

Rumia,  dnia 18.02.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zmian.) Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowo-budowlanych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi przy ulicy Ślusarskiej 2.

Klub Integracji Społecznej „ZAGÓRZE”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

ogłasza otwarty nabór Uczestników
do Projektu

Klub Integracji Społecznej – ZAGÓRZE”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa 6, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno – zawodowa,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Po szczegółowe informacje zapraszamy do zakładki „Projekty”

https://www.facebook.com/KLUB-Integracji-Spo%C5%82ecznej-Zag%C3%B3rze-2269674123279323/?modal=admin_todo_tour