Archiwum kategorii: Aktualności

Rekrutacja na stanowisko asystent rodziny

ZSP.1101.03.2021

 ZASTĘPCA DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

ul. ŚLUSARSKA 2,  84 – 230 RUMIA

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKA PRACY

ASYSTENTA RODZINY – 1 ETAT

W DZIALE WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO

(umowa na czas określony od lutego 2020r. do dnia 30.06.2023 r.)

w wymiarze pełnego etatu 

OFERTA Z DNIA 22.01.2021 r.

w ramach realizacji Projektu ,,Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia” 
nr RPPM.06.02.02-22-0067/20

Informacja dotycząca realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, iż w związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 i organizacją transportu do punktu szczepień dla:

osób niepełnosprawnych tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w/ schorzeniami;

– osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień

uruchomił infolinię pod nr 505 172 196 w godzinach od 7.30 do 15.30 w dni robocze.

Wszystkie informacje można uzyskać wyłącznie dzwoniąc na podany wyżej numer infolinii.

Osoby leżące, które są niezdolne do samodzielnego poruszania się, powinny skorzystać z możliwości mobilnego zaszczepienia się. Pomoc w tej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 989 (bezpłatna i całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień).

Terminy odbioru żywności POPŻ

Terminy odbioru żywności

dla osób zakwalifikowanych –

z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020  współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020. Odbiór w siedzibie Harcerskiego Ośrodka Centrum Przygody ZHP w Rumi przy
ul. Włókienniczej 14a zgodnie z przedstawionym harmonogramem:

Styczeń
28.01.2021-29.01.2021     10.00-17.00
Luty
25.02.2021-26.02.2021    10.00-17.00
Marzec
25.03.2021-26.03.2021    10.00-17.00
Kwiecień
29.04.2021-30.04.2021    10.00-17.00
Maj
27.05.2021-28.05.2021    10.00-17.00  

W sytuacji braku możliwości odbioru paczki żywnościowej w w/w terminach należy indywidualnie umówić termin odbioru żywności  kontaktując się z jednym z poniższych numerów:

            1. P. Bogdan Formella    – 502-123-664

            2. P. Tadeusz Kniaziew  – 798-478-501

           3. Biuro ZHP                    – 58 671-08-44          

W sytuacji braku możliwości osobistego odbioru paczki żywnościowej należy pisemnie upoważnić inną pełnoletnią osobę. W upoważnieniu należy wyraźnie wskazać z imienia i nazwiska kogo upoważniamy oraz wskazać przyczynę braku osobistego odbioru.

„MOCdajnia”

Z dniem 22 stycznia br. rusza grupa wsparcia dla kobiet, które doznały
i nadal doświadczają przemocy w związku „MOCdajnia”.
Spotykać będziemy się w zależności od potrzeb, ale na pewno raz w miesiącu.
Doświadczenie „wspólności”, zrozumienia, akceptacji, a nie oceniania jest
uzdrawiającym czynnikiem i motywacją by kobiety
dążyły do odzyskania normalności w codziennym życiu i godności.

Rekrutacja na stanowisko asystent rodziny


ZSP.1101.01.2021

 ZASTĘPCA DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

ul. ŚLUSARSKA 2,  84 – 230 RUMIA

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKA PRACY

ASYSTENTA RODZINY – 2 ETATY

W DZIALE WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO

(umowa na czas określony od dnia 01.02.2021 r. do dnia 30.06.2023 r.)

w wymiarze pełnego etatu 

OFERTA Z DNIA 08.01.2021 r.

w ramach realizacji Projektu ,,Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia” 
nr RPPM.06.02.02-22-0067/20

Projekt „Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia”

Pragniemy poinformować, iż  w Gminie Miejskiej Rumia realizowany jest projekt pt.:

„Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia”

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Działanie 06.02. Usługi Społeczne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w przedziale czasowym od 01.11.2020 do 30.06.2023 w partnerstwie z Fundacją dla Was.

Celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych poprzez utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Rumi, w której opieką zostanie objętych 43 dzieci z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz poprzez utworzenie w Rumi 4 miejsc usług w ramach Centrum Wsparcia Rodziny (dwoje asystentów rodziny oraz dwoje animatorów lokalnych), z których to usług skorzysta 200 osób. Wartość projektu to 2 827 690 zł, w tym wysokość dofinansowania wynosi 2 686 305,50 zł.

Projekt zakłada realizację:

  • Utworzenia i funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej, w tym:
  • Adaptację i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę
  • Bieżące funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutyczne
  • Usług w ramach Centrum Wsparcia Rodziny, w tym:
  • Asystenturę rodzin
  • Pozostałe usługi wsparcia rodzin