Archiwum kategorii: Aktualności

Pomoc dla rodziny poszkodowanej w pożarze

Osoby, które chcą jeszcze wspomóc Rodzinę, która ucierpiała w pożarze 22 lutego br. informujemy, iż potrzebne obecnie jest jeszcze:

  1. Jedno biurko
  2. Telewizor
  3. Czajnik elektryczny
  4. Przybory do sprzątania  (tj. miotła, wiadro, mop, zmiotki, środki do czyszczenia)
  5. Pościel
  6. Ręczniki
  7. Koce
  8. Kołdry

Powyższe artykuły można dostarczyć do siedziby MOPS Rumia ul. Ślusarska 2, w godzinach 09.00 – 13.00.

Usługa opracowania i przeprowadzenia warsztatów z zakresu pokonywania stresu

DA.222.1.15.2018

  Rumia,  dnia 27.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na

usługę opracowania i przeprowadzenia warsztatów z zakresu pokonywania i radzenia sobie ze stresem dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja o wyborze

Sprzedaż i dostawa artykułów biurowych

DA.222.1.3.2018                                                                                                                                                                                                 Rumia, dnia, 14.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostawę:

  artykułów biurowych i papierniczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi,

(zwanego dalej MOPS) w okresie od 23.02.2018r. do 30.06.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Wzór umowy

Informacja o wyborze Wykonawcy

Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych

 DA.222.1.4.2018                                                                                                                                                                                           Rumia, dnia, 14.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

sprzedaż i dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi,

(zwanego dalej MOPS) w okresie od 21.03.2018r. do 31.12.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Wzór umowy

Informacja o wyborze Wykonawcy

Zakup i sukcesywna dostawa druków akcydensowych

DA 222.1. 10 .2018                                                                                                                                                                                               Rumia,  dnia 13.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na

zakup i sukcesywną dostawę druków akcydensowych w terminie: Marzec 2018 r. – Czerwiec 2019 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – oferta

Załącznik nr 2

Załącznik nr 4 – wzór umowy

Załącznik do wzoru umowy

ZAŁĄCZNIK NR 2 WERSJA PRAWIDŁOWA

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze oferty

Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla stażystów biorących udział w projekcie „Klub Integracji Społecznej – W Poszukiwaniu Pracy”

DA.222.2.4.2018                                                                                                                                                                                                   Rumia,  dnia 13.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy

dla stażystów biorących udział w projekcie

„Klub Integracji Społecznej – W Poszukiwaniu Pracy”

Usługa stanowiąca przedmiot niniejszego zapytania ofertowego jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – oferta

Wzór umowy

Załącznik do wzoru umowy

Informacja o wyborze Wykonawcy

Usługa przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi komputera i umiejętności wykorzystania Internetu

DA.222.2.3.2018                                                                                                                                                                                                       Rumia,  dnia 13.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi komputera i umiejętności wykorzystania Internetu dla jednej dziesięcioosobowej grupy.

Usługa stanowiąca przedmiot niniejszego zapytania ofertowego jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 – oferta

Załącznik 2 – informacja o współfinansowaniu

załącznik 3 a – wzór ologowanego papieru – kolor

Załącznik 3 b – wzór ologowanego papieru – czarno-biały

Załącznik 4 – wzór zaświadczenia

Załącznik 5 – Ankieta oceniajaca

Wzór umowy

Wzór umowy przetwarzanie danych

Informacja o wyborze