Dodatek osłonowy 2024

Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80 / 286 zł
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20 / 429 zł
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20 / 607,75 zł
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł / 822,25 zł.

Wyższe kwoty uzależnione są od zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków źródła ogrzewania zasilanego węglem lub paliwami węglopochodnymi.


W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 30 kwietnia 2024 roku  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi, Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, ul. Abrahama 17 w następujących dniach:

Poniedziałek 10:00 – 17:00

Wtorek 8:00 – 13:00

Czwartek 8:00 – 13:00

lub internetowo za pośrednictwem platformy ePUAP.

Wypłata dodatków zostanie zrealizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.