Grupa Wsparcia dla osób doświadczających przemocy


Grupa samopomocy dla osób doświadczających przemocy.

„Przyjdź PoMOC”


Spotkania przeznaczone są dla osób doświadczających przemocy domowej lub z doświadczeniem przemocy domowej.

Uczestnicy mają możliwość poznania ludzi, którzy są połączeni wspólnymi problemami oraz chcą szukać sposobów ich rozwiązywania. Podczas spotkań uczestnicy będą mogli dzielić się swoimi rozterkami i radościami, poczuć że nie jest się samemu ze swoimi problemami

Podczas grup będzie można również spotkać się ze specjalistami dzięki czemu uczestnicy otrzymają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Spotkania mają na celu zmniejszenie osamotnienia i poczucia winy za sytuacje w domu. Są też obszarem nawiązywania relacji, rozwoju zainteresowań i poszerzania perspektyw światopoglądowej, które sprzyjają odbudowie życia po doświadczeniu przemocy.


Spotkania mają formę grupy samopomocowej pod opieką psychologa.
Udział w zajęciach grupy wsparcia jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje dotyczące spotkań grupy są dostępne u pracowników Zespołu Interdyscyplinarnego
oraz członków Grup Roboczych.

Zajęcia odbywają się raz na dwa tygodnie pod adresem
MOPS Rumia, ul. Starowiejska 17
Chętnych do udziału w grupie zapraszamy do kontaktu:
tel. 58 671 87 23, lub kom. 515 078 622

e-mail: p.chrzan@mops.rumia.pl