Grupa Wsparcia „Dobry Dialog”

Grupa Wsparcia „Dobry Dialog”

Drugą z proponowanych form pomocy psychologicznej oferowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Rumi jest uczestnictwo w grupie wsparcia „Dobry Dialog” dofinansowanego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Spotkania grupy odbywają się raz na dwa tygodnie i każde z nich trwa dwie godziny.

Grupa ma charakter otwarty (w każdym momencie mogą dołączyć do niej nowi członkowie). Spotkania moderowane są przez dwóch prowadzących, a głównym celem grupy jest wzajemne wsparcie, zrozumienie i informacje zwrotne, jakich mogą udzielić sobie uczestnicy. Do grupy dołączyć mogą osoby, które ukończyły kurs „Szkoła dla rodziców”. Udział w grupie wsparcia polega na przekazywaniu wiedzy dotyczącej prawidłowych metod wychowawczych, dzieleniu się własnymi doświadczeniami z innymi jej członkami, słuchaniu i nawiązywaniu kontaktu, dzieleniu się użytecznymi informacjami i udzielaniu sobie wzajemnego wsparcia emocjonalnego. Aktywne uczestnictwo w grupie pomaga w pracy nad sobą, w osobistym rozwoju, a także w radzeniu sobie z trudnościami. Umiejętne radzenie sobie z trudnościami wychowawczymi sprzyja wzmocnieniu więzi w rodzinie a tym samym przeciwdziała tendencjom sięgania do destrukcyjnych metod poradzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Pomimo pandemii, ze względu na duże zainteresowanie, zajęcia odbywają się w siedzibie Poradnictwa Rodzinnego przy ul. Starowiejskiej 17 z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Rozmiar czcionki
Kontrast