Grupa Wsparcia MOCdajnia

MOCdajnia

Przemoc jest doświadczeniem, które niezwykle silnie wpływa na każdy obszar funkcjonowania człowieka – jego zachowanie, osobowość, zdrowie fizyczne i psychiczne. Przemoc dotyka kobiety w różnym wieku, niezależnie od wykształcenia, zasobów intelektualnych, finansowych. Możliwość skonfrontowania osobistych doświadczeń z doświadczeniem innych osób, a także zyskanie   świadomości, że  nie jest się jedyną upokorzoną przez ważnego mężczyznę,  jest ukojeniem dla ofiar przemocy a jednocześnie motywacją do dalszych działań i walki o godność. Dlatego tak istotne jest, że nasz Ośrodek Pomocy Społecznej zaoferował taką formę wsparcia dla     kobiet doświadczających przemocy.

Grupa wsparcia funkcjonuje od grudnia 2020 r. Spotkania odbywają się regularnie, raz w miesiącu. Grupa ewoluuje. Coraz wyraźniejsza jest więź łącząca uczestniczki – wzajemne zainteresowanie, współczucie, chęć pocieszenia, swoboda w byciu sobą i zaufanie. Możliwość wyrażenia emocji i tego czego uczestniczki doświadczają zostaje stopniowo wzbogacona możliwością skupienia się na sobie – odnalezienia siebie – doznania siebie – wzmocnienia ale i zachwytu sobą (ćwiczenia autoprezentacji, autoanalizy, refleksji, wizualizacji, itp.). Zbudowało się  zaufanie, solidarność i poczucie ważności – każda uczestniczka zostaje wysłuchana, ma możliwość wypowiedzenia się, nie zostaje pominięta – zawsze, w każdym punkcie spotkania. Grupa Wsparcia „MOCdajnia” została sfinansowana ze środków przekazanych przez Urząd Miasta Rumia w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.


Rozmiar czcionki
Kontrast