Informacja dla osób odbywających kwarantannę

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE MUSZĄ ODBYĆ KWARANTANNĘ DOMOWĄ

(aktualizacja z dnia 23.03.2020)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, iż osoby na które nałożono obowiązek odbycia kwarantanny domowej a nie mają możliwości odbycia jej, z różnych względów, w dotychczasowym miejscu zamieszkania, powinny kontaktować się telefonicznie z Dyżurnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku w celu uzyskania informacji o miejscu do odbycia kwarantanny.

Nr telefonu całodobowy do Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku:

58   307 72  04

Po uzyskaniu informacji o miejscu wskazanym do odbycia kwarantanny, należy tam się niezwłocznie udać.

Osoby powracające do kraju, które podczas kontroli granicznej wskazały jako miejsce do odbycia kwarantanny domowej swój dotychczasowy adres zamieszkania i następnie z różnych przyczyn zmieniają to miejsce, ZOBOWIĄZANE są do powiadomienia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o nowym adresie, pod którym odbędą kwarantannę.