Kampania społeczna „#Rozmawiaj#Reaguj”

Kampania „#Rozmawiaj#Reaguj” została przygotowana przez Państwową Komisję do spraw przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, której celem jest uwrażliwienie oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich oraz wskazanie odpowiednich wzorców zachowań w stosunku do dzieci , które często niewerbalnie sygnalizują, że zostały skrzywdzone.

Z pierwszego raportu sporządzonego przez tę Komisję wynika, że ofiarami przemocy seksualnej w Polsce w ubiegłych latach były najczęściej dzieci w wieku 13-15 (49 %) i 7-12 (41 %) lat. W momencie popełniania czynu 76 % krzywdzonych dzieci przebywało w swoim domu pod opieką rodziców. W 54 % przypadków nikt z najbliższego otoczenia (rodzice, nauczyciele, krewni) nie zauważył nic niepokojącego. Najczęściej informacją o dziejącej się krzywdzie ujawnia samo dziecko, borykając się często z brakiem zaufania dorosłych, pretensjami oraz negatywną oceną swojego zachowania. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości, że to dorosły popełnia czyn zabroniony. TO NIGDY NIE JEST WINA DZIECKA!

Dlatego też PKDP chce szczególnie uwrażliwić społeczeństwo na sygnały płynące od dziecka i nie lekceważenie tego co jest przez nie zgłaszane.

W ramach opisywanej kampanii zostały przygotowane plakaty, skierowane do wszystkich obywateli, w szczególności zaś opiekunów dzieci i młodzieży. Odczytując umieszczony na plakatach kod QR, można przenieść się na stronę internetową kampanii, gdzie zawarte są wskazówki, które mogą pomóc opiekunowi małoletniego poradzić sobie z sytuacją podejrzenia wykorzystania lub faktu wykorzystania seksualnego dzieci , tak aby mógł on dać małoletniemu odpowiednie wsparcie.

Jedno ze wskazań Kampanii  to: „ Gdy zauważysz, że dziecko jest m.in.: przygnębione i zalęknione, izoluje się, ma problemy w szkole i niska samoocenę, to: rozmawiaj, słuchaj, uwierz i reaguj. #Rozmawiaj#Reaguj.”

Bezpieczne, wolne od przemocy seksualnej dzieciństwo możliwe jest tylko wśród odpowiedzialnych, uważnych i wrażliwych dorosłych.

BĄDŹMY UWAŻNI

ROZMAWIAJMY

REAGUJMY

Przygotowała: Agata Jażdżewska