projekt „Klub integracji społecznej – ZAGÓRZE” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.1. Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Ogólne informacje

Nabór do projektu „Klub Integracji Społecznej – ZAGÓRZE”

Rekrutacja TRWA! Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Nowa grupa projektowa rusza już we wrześniu 2021.

Jest on  szansą dla bezrobotnych mieszkańców dzielnicy Rumi ZAGÓRZE, którzy chcieliby poprawić swoją sytuację zawodową i zdobyć satysfakcjonującą pracę. Projekt daje możliwość podniesienia kompetencji społecznych i zawodowych osób bezrobotnych z terenu Zagórza.

Po serii warsztatów i szkoleń uczestnicy Projektu mają możliwość wzięcia udziału w stażach zawodowych, które zwiększają szansę na zatrudnienie po zakończeniu Projektu.

Projekt kierowany jest do:

 • osób nieaktywnych zawodowo;
 • osób bezrobotnych;
 • osób niepełnosprawnych;

Warunkiem koniecznym do spełnienia jest zamieszkanie na terenie objętym rewitalizacją – dzielnicy ZAGÓRZE.

Zapraszamy do kontaktu.

Klub Integracji Społecznej „ZAGÓRZE”

ul. Sabata 3

84-230 Rumia

Tel. 537 807 430

E – mail: kis@kis.rumia.eu

Projekt „Klub Integracji Społecznej – ZAGÓRZE” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 6.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku:

https://www.facebook.com/KLUB-Integracji-Spo%C5%82ecznej-Zag%C3%B3rze-2269674123279323/?modal=admin_todo_tour

 

„Dla Kandydata”

Jak zostać uczestnikiem projektu ?

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie i spełniających powyższe warunki zapraszamy do siedziby Biura Projektowego

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi

Klub Integracji Społecznej ZAGÓRZE

ul. Sabata 3

84-230 Rumia

Tel. 537 807 430

E-mail kis@kis.rumia.eu

Oferujemy:

 • opracowanie i realizacja ścieżki rozwoju zawodowego;
 • zwiększenie motywacji do powrotu na rynek pracy;
 • wsparcie psychologiczne, prawne i socjalne;
 • aktywizacja społeczna i zawodowa;
 • wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych;
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym;
 • szkolenia i kursy zawodowe;
 • warsztaty z ekonomii społecznej, szkolenia przed stażowe, staże zawodowe;
 • zwrot kosztów dojazdu na staż;
 • stypendium stażowe, dodatek motywacyjny;
 • opieka na dziećmi w wieku 3-10 lat w trakcie trwania warsztatów;

Dla pracodawcy”

Jeżeli jesteś Pracodawcą, który aktualnie poszukuje pracowników, zapraszamy do kontaktu.

Klub Integracji Społecznej ZAGÓRZE

ul. Sabata 3

84-230 Rumia

Tel. 537 807 430

E-mail kis@kis.rumia.eu

Oferujemy Uczestników na 4 miesięczny staż.

Jako Pracodawca nie ponosisz kosztów związanych z Uczestnikiem projektu.

Rozmiar czcionki
Kontrast