Nabór uczestników do Projektu „Ja w Internecie” realizowanego przez Urząd Miasta Rumia

 

 

Gmina Miejska Rumia ogłasza otwarty nabór uczestników do projektu

Ja w Internecie Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych

Finansowanego i realizowanego

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa,

Działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

 

Uczestnikami Projektu mogą być osoby, które ukończyły 25 rok życia w dniu przystąpienia do projektu, w tym:

 • Osoby niepełnosprawne
 • Rolnicy
 • Osoby niepełnosprawne ze specjalnymi potrzebami szkoleniowymi
 • Osoby w wieku 25-34 lata
 • Osoby wieku 35-43 lata
 • Osoby wieku 44-64 lata
 • Osoby w wieku powyżej 65 lat,

Cele projektu

„Ja w Internecie” to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników Internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Dla uczestników Projektu oferujemy bezpłatne wsparcie w postaci szkoleń:

 • Rodzic w Internecie
 • Moje finanse i transakcje w sieci
 • Rolnik w sieci
 • Kultura w sieci
 • Działam w sieciach społecznościowych
 • Tworzę własną stronę internetową (blog)
 • Mój biznes w sieci

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie zapraszamy do siedziby

Urzędu Miasta w Rumi ul. Sobieskiego 7

Pokój 010

tel. 58 679-65-39