Nasze filie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi mieści się w 6 budynkach:

ul. Ślusarska 2 Dyrektor, Księgowość, Dział Administracyjny – sekretariat, Zespół ds. personalnych, Dział Realizacji Świadczeń i Usług Środowiskowych, Zespoły Pracy Socjalnej
ul. Abrahama 17 Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczeń Wychowawczych
ul. Młyńska 8

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

PUNKT KONSULTACYJNY

ds. uzależnień i przemocy w rodzinie

ul. Starowiejska 17 Zespół ds. Poradnictwa Rodzinnego,

Asystenci rodziny

ul. Stoczniowców 7b składnica akt
ul. Sabata 3 Klub Integracji Społecznej ZAGÓRZE

Centrum Usług Społecznych Zagórze

Zastępca Dyrektora

Dział Administracyjny

Rozmiar czcionki
Kontrast