Ogłoszenie o zamówieniu na specjalistyczne usługi opiekuńcze

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia

Znak sprawy: DA.221.4.2022

Numer ogłoszenia postępowania publicznego z BZP 2022/BZP 00251989/01

ogłoszenie o zamówieniu na:

USŁUGĘ SPOŁECZNĄ  ,,SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (W TYM  DLA OSÓB Z AUTYZMEM) NA RZECZ MIESZKAŃCÓW RUMI – ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI”