OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENCJI OSOBISTEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

ul. Ślusarska 2

84-230 Rumia

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

,,świadczenie usług ASYSTENCJI OSOBISTEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – mieszkańców gminy MIEJSKIEJ RUMIA (UCZESTNIKÓW PROGRAMU), świadczona na zasadach zgodnych z Programem Ministerstwa RODZINY i POLITYKI SPOŁECZNEJ „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego”

Wartość zamówienia wyrażona w złotych jest mniejsza niż równowartość kwoty 750 000 euro, nie mniejsza jednak niż równowartość kwoty 130 000 złotych.