Podsumowanie projektu

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zespół pracowników socjalnych zorganizował i przeprowadził  spotkanie aktywizacji zawodowej dla osób poszukujących zatrudnienia. Uczestnictwo w proponowanej formie aktywizacji zawodowej to świetna okazja do zapoznania się z ofertami realizowanych działań przez profesjonalne podmioty do możliwości odbycia kursów, staży i praktyk.

Spotkanie odbyło się o godz. 10.00 w Miejskim Domu Kultury w Rumi przy
ul. Mickiewicza 17. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście, którzy zaprezentowali swoje oferty pomocowe na rzecz osób szukających zatrudnienia tj:

  • Klub Integracji Społecznej z Rumi
  • Powiatowy Urząd Pracy z Wejherowa
  • Punkt Pośrednictwa Pracy Ochotniczych Hufców Pracy z Rumi
  • Centrum Integracji Społecznej z Rumi
  • Fundacja Gospodarcza z Gdyni
  • Spółdzielnia Socjalna „Dobrodziejki” z Wejherowa

W spotkaniu wzięło udział 21 osób bezrobotnych z terenu miasta Rumi, którzy z zaciekawieniem przysłuchiwali się wykładom. Po zakończonych prezentacjach każdy mógł indywidualnie porozmawiać z prelegentami, dopytać o szczegółowy zakres proponowanych działań, zgłosić swoją kandydaturę, wypełnić ankiety rekrutacyjne do projektów, zapisać się do doradcy zawodowego, pobrać ulotki, gadżety.

Podczas spotkania nie zabrakło także słodkiej strefy poczęstunku gdzie zgromadzeni goście mogli nawiązać nowe znajomości, kontakty, wymienić doświadczenia, spędzić miło czas.

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi zaangażowani w realizację projektu TWOJA AKTYWNOŚĆ-TWOJA PRACA  mają nadzieję, że ta zaprezentowana wykładowa forma przekazu dla osób poszukujących zatrudnienia uświadomiła tym osobom, że w bliskim środowisku, tuż obok, istnieje wiele alternatyw dla znalezienia zatrudnienia, bądź podniesienia swoich kwalifikacji.
Mamy nadzieję, taki zaproponowany bezpośredni kontakt, spotkanie wielu osób w jednym miejscu  pozwoliło przełamać barierę lęku konieczności indywidualnej rozmowy w miejscu nieznanym.

Dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi spotkanie przedstawicieli tak wielu instytucji dało możliwość wymiany doświadczeń w procesie realizowanych projektów i stworzyło szansę nawiązania nowych partnerstw.

Galeria zdjęć: