Pomoc w sprawie uzależnień

Choć problem uzależnień kojarzy się na ogół z dorosłymi, należy również pamiętać, że młodzież w podobnym stopniu narażona jest na ryzyko stosowania i, w dalszej perspektywie, nadużywania alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. Jak wskazują badania z 2019 r. przeprowadzone w ramach Europejskiego Programu Badań Ankietowych w Szkołach po alkohol, będący najbardziej popularną używką wśród młodzieży, chociaż raz w ciągu życia sięgnęło 80% uczniów w wieku 15-16 lat natomiast w grupie 17-18 latków było to już 92,8% uczniów. Wśród innych substancji stosowanych przez nastolatków znajdują się również tytoń, marihuana, haszysz lub wyroby konopne a także dopalacze.

Mnogość używek, zarówno legalnych jak i nielegalnych, oraz ich dostępność, a przy tym łatwość ich pozyskania i nierzadko aprobata środowiska rówieśniczego wobec ich stosowania, stanowią poważny problem w zagadnieniu profilaktyki i prewencji uzależnień. Wspomniane kwestie wpływają na to, że rodzice o korzystaniu przez swoje dzieci z substancji psychoaktywnych mogą dowiedzieć się stosunkowo późno,  wówczas, gdy to zachowanie zdążyło już przybrać na sile. Takiemu odkryciu często towarzyszy lęk, poczucie zagubienia, bezradności czy chęć pomocy dziecku przy jednoczesnym braku pomysłu w jaki sposób jej udzielić.

Na takie ewentualności została przygotowana Pomarańczowa Linia, czyli ogólnopolski program informacyjno-konsultacyjny skierowany do rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki, który pomaga dotrzeć do odpowiednich placówek świadczących specjalistyczną pomoc
w zakresie uzależnień. Doradcy Pomarańczowej Linii po przyjęciu informacji o problemie służą radą
w podjęciu stosownych działań i konstruktywnych decyzji we wskazanej sprawie. Linia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 – 20:00 pod numerem 801 14 00 68.

Jeżeli zauważasz niepokojące zachowania u swojego dziecka i masz podejrzenia,
że ich powodem jest alkohol lub narkotyki, nie czekaj.
Zadzwoń. Nie jesteś w tym sam.

Przydatne linki:

Rozmiar czcionki
Kontrast