Pomorskie dla Seniora

Rusza kolejna edycja konkursu „Pomorskie dla Seniora”! Zgłoś swojego kandydata do nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego [INFORMACJA]

13.04.2021 Marcin Mielewczyk

Grafika przedstawia plakat konkursowy. Fot: Mateusz Kaliński. Na zdjęciu Pani Jadwiga Chadrysiak – laureatka konkursu w kategorii Zwyczajny Niezwyczajny Senior w roku 2020.

Rusza tegoroczna edycja konkursu „Pomorskie dla Seniora”. Celem konkursu jest wyróżnienie seniora, pracodawcy, a także osób podejmujących szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów oraz upowszechnianie i promowanie działalności seniorów i polityki senioralnej w województwie pomorskim. Zgłoszenia przyjmowane są 28 maja br.

Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”

Nagrodę otrzymują Seniorzy, osoby działające na rzecz Seniorów oraz Pracodawcy i organizacje pozarządowe przyczyniające się, poprzez swoją aktywność do wspierania polityki senioralnej na terenie województwa pomorskiego. Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:

  1. Zwyczajny – Niezwyczajny Senior,
  2. Pracodawca przyjazny Seniorom,
  3. Przyjaciel Seniora.

Kto może uczestniczyć?

W Konkursie mogą wziąć udział: osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, pracodawcy z terenu województwa pomorskiego, którzy spełnią wymagania Regulaminu Konkursu.

  1. W kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior: Osoby w wieku 60 lat i więcej, z terenu Województwa Pomorskiego, podejmujące poza strukturami organizacji/instytucji działania na rzecz społeczności lokalnej.
  2. W kategorii Pracodawca przyjazny Seniorom: Pracodawca, który zatrudnia i prowadzi działania wspierające aktywność zawodową osób powyżej 50 roku życia.
  3. W kategorii Przyjaciel Seniora: organizacje pozarządowe, mieszkańcy (bez względu na wiek) z terenu Województwa Pomorskiego wyróżniający się w sposób szczególny w działaniach na rzecz osób starszych, w tym inicjujących współpracę międzypokoleniową.

Kto może zgłosić kandydata?

Dokonać zgłoszenia mogą:

  • jednostki samorządu terytorialnego, z terenu województwa pomorskiego;
  • organizacje pozarządowe zrzeszające Seniorów, lub działające na rzecz Seniorów z województwa pomorskiego;
  • osoba fizyczna – mieszkaniec województwa pomorskiego.

Jedna organizacja pozarządowa, samorząd i osoba fizyczna mogą zgłosić po jednym kandydacie w każdej z kategorii.

Jak można dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia można dokonać drogą pocztową lub przedkładając dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Pomorskie dla Seniora” w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27).

Terminarz

Nabór zgłoszeń trwa od 14 kwietnia do 28 maja br. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 15 czerwca br.

Informacje

Szczegółowych informacji udziela Barbara Bałka – Pełnomocnik Marszałka ds. Polityki Senioralnej, tel. 58 326 87 34; adres e-mail: b.balka@pomorskie.eu

[Film z zaproszeniem marszałka Mieczysława Struka do udziału w konkursie „Pomorskie Dla Seniora”.]

Dokumenty do pobrania