Postępowanie na usługę opracowania i przeprowadzenia warsztatów z zakresu wolontariatu dla 30 osób (podzielonych na 2 oddzielne grupy)

DA.222.2.8.2017

Rumia,  dnia 09.05.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na usługę opracowania i przeprowadzenia warsztatów z zakresu wolontariatu dla 30 osób (podzielonych na 2 oddzielne grupy), na terenie Rumi przez trenera posiadającego odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie. Usługa stanowiąca przedmiot niniejszego zapytania ofertowego jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy”.

[read more=”więcej” less=”mniej”]

treść zapytania ofertowego i zał. nr 1

zał. nr 2 (oznaczenie sali)

zał. nr 3 (ankieta oceniająca)

zał. nr 4 (projekt umowy)

zał. 5 (projekt umowy o przetwarzanie danych)[/read]

INFORMACJA O WYBORZE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, że w postępowaniu DA.222.2.8.2017 w drodze analizy rynku na usługę opracowania i przeprowadzenia warsztatów z zakresu wolontariatu, dla 30 osób (podzielonych na 2 oddzielne grupy) na terenie Rumi przez trenera posiadającego odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie, którego wartość szacunkowa nie przekracza równowartości 30.000 EURO, została wybrana oferta przedstawiona przez Fundację Dla Was ul. Jarzębinowa 3, 84-207 Łężyce .