Potrzebni wolontariusze!!

Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego Do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku zwraca się z prośbą o pomoc wolontariuszy przy zabezpieczeniu ciągłości i płynności pracy w trzech punktach (dwa punkty informacyjne w Gdyni i Gdańsku i jeden recepcyjny w Domu Harcerza w Gdańsku). Główną obsadę stanowią oddelegowani pracownicy Urzędu Wojewódzkiego, żołnierze WOT, Policja, jednak potrzeba rąk do pracy ze strony wolontariuszy, ponieważ już są coraz większe ilości zgłaszających się uciekających obywateli Ukrainy i planowana jest 24 godzinna praca tych punktów. Jest dla wolontariuszy przygotowany zestaw niezbędnych wiadomości, które będą w stanie bardzo szybko przyswoić. Nadzór nad danymi osobowymi z zachowaniem RODO prowadzić będzie dyrektor Wydziału Kadr. Wydział Kadr również będzie odpowiedzialny za planowanie pracy wolontariuszy w formie grafika pracy na kolejne dni.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt mailowy: sekretariat@mops.rumia.pl