Prawne ABC

Przepisy prawa, na podstawie których działa Zespół Interdyscyplinarny,  osoby uprawnione do wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”, a także na które powoływać mogą się osoby doświadczające przemocy

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051801493

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

 link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112091245&min=1

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022

link: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20210000235/O/M20210235.pdf

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025

link: https://bip.rumia.pl/a,38194,uchwala-nr-xxvii3842021-rady-miejskiej-rumi-z-dnia-25-marca-2021-r.html

Rozmiar czcionki
Kontrast