Prawne ABC

Przepisy prawa, na podstawie których działa Zespół Interdyscyplinarny,  osoby uprawnione do wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”, a także na które powoływać mogą się osoby doświadczające przemocy

 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051801493

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

 link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112091245&min=1

 

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

link: https://ms.gov.pl/Data/Files/_public/ppwr/krajowy_program/krajowy-program-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-na-lata-2014-2020.pdf

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

link:  http://bip.rumia.pl/Article/get/id,25693.html

 

 

 

 

Rozmiar czcionki
Kontrast