Akcje Społeczne

Akcja Biała Wstążka


Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie prowadzona w ponad 55 krajach świata międzynarodowa kampania społeczna skierowana do mężczyzn, mająca na celu
walkę z przemocą wobec kobiet.

Rozpoczęła się w 1991 roku w Kanadzie – właśnie wtedy w przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 tyś. mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji, że nigdy nie będą sprawcą przemocy wobec kobiet i będą reagować widząc przemoc wobec kobiet.

Kampania odbywa się w ramach światowych 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć. Początek 16 Dni przeciw przemocy wobec kobiet  to 25 listopada –  Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet , który  upamiętnia dzień zamordowania działaczek na rzecz praw człowieka, sióstr Mirabal, w 1960 r. w Republice Dominikany. 6 grudnia upamiętnia wydarzenia z 1989 r., kiedy w budynku politechniki w Montrealu mężczyzna zastrzelił 14 kobiet i ranił 13 innych osób. Oświadczył, że zrobił to, bo jego zdaniem kobiety nie powinny kończyć studiów technicznych. 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć kończy 10 grudnia Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka – jest to podkreślenie, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka.

Celem kampanii jest przeciwdziałanie przemocy w szczególności wobec kobiet i w rodzinie, pokazanie, że mężczyźni wspierają kobiety i również są przeciwni stosowaniu wobec nich przemocy. Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania.

Od roku 2020 Gmina Rumia przyłączyła się do Międzynarodowej kampanii „Biała wstążka”. Inicjatorem akcji jest Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Kampania będzie kontynuowana w kolejnych latach.

Rozmiar czcionki
Kontrast