REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R. I DODATEK OSŁONOWY

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI INFORMUJE, ŻE REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R. REALIZOWANA BĘDZIE NIEZWŁOCZNIE PO OTRZYMANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z POMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI INFORMUJE, ŻE DODATEK OSŁONOWY REALIZOWANY BĘDZIE NIEZWŁOCZNIE PO OTRZYMANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z POMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO.