„Róża od Świętego Walentego”

Święty Walenty, choć na ogół jest postrzegany wyłącznie przez pryzmat swojego patronatu nad zakochanymi, w swoje role ma również wpisaną opiekę nad osobami chorującymi psychicznie. Z połączenia tych dwóch, wydawało by się niepowiązanych funkcji, zrodził się pomysł akcji „Róża od Świętego Walentego”.

„Róża…” powstała w celu zwrócenia uwagi na sytuację osób chorujących psychicznie, nierzadko pozostających w izolacji i osamotnieniu, w związku z tym 14 lutego jest dniem, w którym osoby zmagające się z kryzysami psychicznymi dzielą się miłością, zrozumieniem i nadzieją, oraz dają wyraz swojej solidarności z osobami, które znalazły się w gorszym momencie.

Właśnie wtedy osoby zdrowiejące, uczestnicy grup samopomocowych odwiedzają osoby korzystające ze wsparcia i wręczają róże, będące symbolem nadziei na zdrowienie, wprowadzając tym samym chwile
radości do codziennego życia pacjentów.

Ze względu na ograniczone możliwości kontaktu i przeniesienia realizacji wsparcia w tryb zdalny, w Akcji można wziąć udział w następujący sposób:

Kartka od św. Walentego – KONKURS

Wykonaj kartkę/laurkę z życzeniami, sentencją wzmacniającą i motywem róży. Technika i format dowolny. 
Do 10 lutego 2022 r. dostarcz do jednego z poniższych punktów.  My dołączymy różę, informacje o akcji i dostarczymy do osób przebywających w szpitalach psychiatrycznych, oddziałach dziennych itp.
Możesz też wziąć udział w konkursie! sfotografuj się z kartką z życzeniami i prześlij do 10.02.2021 na adres  info@otwartebramy.org
Umieścimy je na fanpagu wydarzenia. Na życzenia i fotografie z największą liczbą polubień czekają nagrody! 

Moja historia – Co mi pomogło w zdrowieniu 

Zachęcamy do podzielenia się swoją historią  “Co mi pomogło w zdrowieniu, moja historia”,
lub napisania opowiadania, które możemy opublikować na stronie www.otwartebramy.org
Napisz może twoja historia kogoś zainspiruje! Historie przesyłajcie na adres: info@otwartebramy.org

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Inicjatorzy akcji: Stowarzyszenie Świętego Walentego

Patronat:
– Pomorska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego
– Centrum Samopomocy w Gdyni
– Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji
– Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.