Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia

Pragniemy poinformować, iż  w Gminie Miejskiej Rumia realizowany jest projekt pt.:

„Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia”

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Działanie 06.02. Usługi Społeczne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w przedziale czasowym
od 01.11.2020 do 30.06.2023 w partnerstwie z Fundacją dla Was.

Celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych poprzez utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Rumi, w której opieką zostanie objętych 43 dzieci
z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz poprzez utworzenie w Rumi 4 miejsc usług w ramach Centrum Wsparcia Rodziny (dwoje asystentów rodziny oraz dwoje animatorów lokalnych), z których to usług skorzysta 200 osób. Wartość projektu to 2 827 690 zł, w tym wysokość dofinansowania wynosi 2 686 305,50 zł.

Projekt zakłada realizację:

 • Utworzenia i funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej, w tym:
 • Adaptację i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę;
 • Bieżące funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej
 • Usług w ramach Centrum Wsparcia Rodziny, w tym:
 • Asystenturę rodzin
 • Pozostałe usługi wsparcia rodzin

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi oraz Fundacja dla Was informuję o prowadzeniu rekrutacji uczestników do projektu pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia”.

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Działanie 06.02. Usługi Społeczne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie w zakresie projektu będzie realizowane poprzez:

 • Funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej dla 43 dzieci – w ramach zadania zaplanowano:
  • Opiekę wychowawców;
  • Organizację zajęć dodatkowych;
  • Wsparcie psychologiczne;
  • Wyjścia integracyjno-kulturalne;
  • Spotkania integracyjno-okolicznościowe.
 • Usług w ramach Centrum Wsparcia Rodziny  – w ramach zadania zaplanowano:
  • Asystenturę rodzin;
  • Spotkania ze specjalistami;
  • Wsparcie specjalistów, m.in. psychologa, socjoterapeuty, radcy prawnego;
  • Zajęcia i warsztaty tematyczne dla rodziców;
  • Bony na aktywność.

Grupa docelowa w ramach projektu to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Grupa docelowa stanowi 200 osób – uczestników projektu, w tym:

 1. 88  rodziców/opiekunów, korzystających z usług Centrum Wsparcia Rodziny;
 2. 112 dzieci korzystających z  usług Świetlicy Socjoterapeutycznej, jak również Centrum Wsparcia Rodziny.

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Fundacji Dla Was.

Rozmiar czcionki
Kontrast