Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia

Bezpłatne zajęcia w Strefie Dla Was


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fundacja Dla Was zaprasza do składania wniosków na Bony na aktywność.

Czy od dawna planujesz jakieś wydarzenie? Marzy Ci się happening opowiadający o ważnej dla Ciebie sprawie? Chciałbyś zorganizować wystawę lokalnego fotografa? A może masz zupełnie inny pomysł na aktywność dla mieszkańców Twojego miasta? Jeżeli na chociaż jedno pytanie odpowiedź brzmi tak, to bon na aktywność jest właśnie dla Ciebie! Dzięki dofinansowaniu możesz zamienić „fajnie by było zrobić” na „zróbmy to!”. Bonami na aktywność chcemy wspierać naszych mieszkańców w ich działaniach oraz propagować idee lokalnych działań na rzecz ważnych spraw. 
Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy czują potrzebę serca do zrobienia czegoś pozytywnego!


Bony na aktywność – co to takiego?


Bony na aktywność to nic innego jak dofinansowanie Twojego pomysłu! Jeżeli od dawna chodzi Ci po głowie organizacja ciekawego wydarzenia, niecodziennych zajęć lub kampanii społecznej w ważnej dla Ciebie sprawie to nie czekaj już więcej, tylko wypełnij wniosek i zgłoś swój pomysł!


Bony na aktywność – dla kogo?


Bon może otrzymać każdy pełnoletni mieszkaniec Rumi, który prawidłowo wypełni wniosek i przedstawi nam swój pomysł. Nie musisz mieć fundacji, stowarzyszenia czy własnej firmy, wystarczy Ci wsparcie przynajmniej 2 osób, które tak jak Ty mają siłę i energię do działania.
 
Wniosek dostępny na stronie www.dlawas.org oraz w Strefie Dla Was ul. Pomorska 11.
 
Wypełnione wnioski prosimy składać na adres strefa@dlawas.org lub osobiście w Strefie Dla Was ul. Pomorska 11, Rumia do dnia 30.06.2022 r.
 
Informacje oraz konsultacje wniosków osobiście w Strefie Dla Was oraz telefonicznie pod nr 58 500 87 28

______________________________________________________________________________

————————————————————————————————

Świetlica „Strefa” ul. Pomorska 11

Niezmiernie miło jest nam poinformować, iż w Rumi powstała nowa Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica „Strefa” realizowana w ramach projektu współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w partnerstwie Urzędu Miasta Rumia, Miejskiego Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rumi oraz Fundacji Dla Was.

Celem funkcjonowania Świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie przestrzeni dla dzieci i młodzieży w wieku 7 – 18 lat, w której mogą spędzać swój czas wolny z rówieśnikami, odrabiać lekcje oraz nabywać i rozwijać podstawowe kompetencje społeczne. Stworzone przez nas miejsce jest przestrzenią, w której dzieci i młodzież czują się jak w domu i którą same tworzą.

            Zajęcia odbywające się w Świetlicy obejmują między innymi: pracę nad uzupełnianiem zaległości z poszczególnych przedmiotów; nabywanie i rozwijanie kompetencji emocjonalno – społecznych; pomoc i wspieranie w rozwiązywaniu problemów osobistych w asyście wychowawcy, kierownika Placówki i psychologa; zajęć w zakresie zainteresowań uczestników, zajęć specjalistycznych oraz przygotowujących do samodzielnego życia; współpracę
z środowiskiem rodzinnym dzieci i młodzieży oraz instytucjami.

            Uczestnictwo w Świetlicy „Strefa” jest bezpłatne. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 – 19.00 przy ulicy Pomorskiej 11, 84 – 230 Rumia (Strefa Dla Was).

            W związku z prowadzoną aktualnie rekrutacją do Świetlicy zapraszamy rodziców bądź prawnych opiekunów do kontaktu. Zgłoszenie udziału dziecka dokonuje się na podstawie formularza rekrutacyjnego, który można pobrać na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bezpośrednio w biurze projektu przy ul. Starowiejskiej 17 bądź w biurze Fundacji Dla Was przy ulicy Pomorskiej 11, Rumia. W kwestii pytań proszę o kontakt drogą e-mailową: n.engelbrecht@dlawas.org, p.obluda@mops.rumia.pl bądź telefoniczny: 58 500 87 28, 536 808 915.

——————————————————————————————————————–

Pragniemy poinformować, iż  w Gminie Miejskiej Rumia realizowany jest projekt pt.:

„Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia”

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Działanie 06.02. Usługi Społeczne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w przedziale czasowym
od 01.11.2020 do 30.06.2023 w partnerstwie z Fundacją dla Was.

Celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych poprzez utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Rumi, w której opieką zostanie objętych 43 dzieci
z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz poprzez utworzenie w Rumi 4 miejsc usług w ramach Centrum Wsparcia Rodziny (dwoje asystentów rodziny oraz dwoje animatorów lokalnych), z których to usług skorzysta 200 osób. Wartość projektu to 2 827 690 zł, w tym wysokość dofinansowania wynosi 2 686 305,50 zł.

Projekt zakłada realizację:

 • Utworzenia i funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej, w tym:
 • Adaptację i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę;
 • Bieżące funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej
 • Usług w ramach Centrum Wsparcia Rodziny, w tym:
 • Asystenturę rodzin
 • Pozostałe usługi wsparcia rodzin

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi oraz Fundacja dla Was informuję o prowadzeniu rekrutacji uczestników do projektu pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia”.

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Działanie 06.02. Usługi Społeczne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie w zakresie projektu będzie realizowane poprzez:

 • Funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej dla 43 dzieci – w ramach zadania zaplanowano:
  • Opiekę wychowawców;
  • Organizację zajęć dodatkowych;
  • Wsparcie psychologiczne;
  • Wyjścia integracyjno-kulturalne;
  • Spotkania integracyjno-okolicznościowe.
 • Usług w ramach Centrum Wsparcia Rodziny  – w ramach zadania zaplanowano:
  • Asystenturę rodzin;
  • Spotkania ze specjalistami;
  • Wsparcie specjalistów, m.in. psychologa, socjoterapeuty, radcy prawnego;
  • Zajęcia i warsztaty tematyczne dla rodziców;
  • Bony na aktywność.

Grupa docelowa w ramach projektu to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Grupa docelowa stanowi 200 osób – uczestników projektu, w tym:

 1. 88  rodziców/opiekunów, korzystających z usług Centrum Wsparcia Rodziny;
 2. 112 dzieci korzystających z  usług Świetlicy Socjoterapeutycznej, jak również Centrum Wsparcia Rodziny.

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Fundacji Dla Was.

Rozmiar czcionki
Kontrast