Specjaliści

Punkt Konsultacyjny przy ul. Młyńskiej 8 w Rumi jest nastawiony na niesienie  specjalistycznej pomocy osobom zmagającym się z problemem uzależnienia oraz ich najbliższym, a także osobom doświadczającym przemocy domowej. Oferujemy wsparcie w postaci konsultacji psychologicznych, konsultacji terapeutycznych oraz porad prawnych. Ze wsparcia psychologicznego mogą również skorzystać osoby, które mierzą się z trudną sytuacją życiową niezwiązaną z tematem uzależnienia lub przemocy w rodzinie.

Do Państwa dyspozycji pozostają:

Monika Turek – Łynka: Inspektor – Koordynator Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie oraz członek Zespołu Interdyscyplinarnego w Rumi. Ukończyła kursy o tematyce „Procedura „Niebieskie Karty” w czasach pandemii” oraz  „Praca zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych z osobami stosującymi przemoc w rodzinie”. Odpowiada za obsługę PK w zakresie organizacyno-technicznym, realizację, monitoring i aktualizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także obsługę procedury „Niebieskie Karty”

Arleta Kruszyńska: Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, biegły sądowy w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku, członek zespołu interdyscyplinarnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami z chorobami i zaburzeniami psychicznymi, osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz ich rodzinami, a także osobami z syndromem DDA oraz DDD. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując przez kilkanaście lat w szpitalu psychiatrycznym na oddziałach psychiatrycznych, na oddziale detoksykacji alkoholowej, oddziale leczenia uzależnienia od alkoholu, a także w Poradniach Zdrowia Psychicznego, Poraniach Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia. Posiada również doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w ramach realizowania projektu z UE, a także doświadczenie w pracy z seniorami, gdzie zajmowała się diagnostyką psychologiczną i wsparciem psychologicznym. Aktualnie realizuje 4-letnie studia podyplomowe na kierunku Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna Uniwersytetu SWPS.

Przemysław Jóskowski: Absolwent neurobiopsychologii na Uniwersytecie Gdańskim, psycholog Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie ukończył półtoraroczny staż w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Gdyni, gdzie wspierał osoby zmagające się z kryzysami życiowymi dotyczącymi m.in. przemocy w rodzinie, myśli i zamiarów samobójczych, żałoby czy choroby. Pracował również w powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, gdzie zajmował się podobną tematyką.

Grzegorz Bierć: Absolwent prawa na Uniwersytecie Gdańskim Wydział Prawa i Administracji, świadczy usługi prawne w punkcie w zakresie m. in.  prawa rodzinnego, przeciwdziałania przemocy, uzależnień itp. Wieloletni pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku na stanowisku konsultant prawnik. Współpracuje w tym zakresie z ośrodkami pomocy społecznej.

W celu umówienia konsultacji psychologicznej, terapeutycznej lub porady prawnej prosimy o kontakt na numer: 58 736-10-93

Rozmiar czcionki
Kontrast